Termeni si Conditii

Persoane Juridice

  PARTEA A: PREAMBUL

  1. RELAȚIA NOASTRĂ CU DVS.

  1.1 Contract de determinare a relațiilor dintre părți încheiat cu Ebury („Contractul”) cuprinde termenii și condițiile care reglementează relația dintre persoana (care acționează în cursul normal al activității sau al profesiei) menționată în Formularul de cerere („Clientul”, „dvs.”) și Ebury Partners UK Limited („Ebury”, „noi”, „nouă”, „nostru”), care se aplică anumitor produse și servicii ale noastre. Astfel de produse și servicii vă permit:

  1.1.1 încărcarea fondurilor într-un cont de bani electronici;

  1.1.2 efectuarea de plăți către unul sau mai mulți Beneficiari desemnați de dvs.; și

  1.1.3 efectuarea de tranzacții valutare (inclusiv contracte comerciale de tip spot și forward);

  denumite în mod colectiv, „Serviciile”.

  1.2 Următoarele documente sunt incluse și fac parte din Contract:

  1.2.1 termenii și condițiile stabilite în prezentul document („Termenii”);

  1.2.2 dacă sunteți o Microîntreprindere sau o Mică organizație de caritate, Anexa la acești Termeni; și

  Vă vom oferi termeni și condiții separate pentru orice servicii care nu intră în domeniul de aplicare al Contractului.

  1.3 Vă recomandăm să păstrați o copie a tuturor documentelor care alcătuiesc Contractul. Dacă doriți o copie, ne puteți contacta (folosind detaliile de la Clauza 12.1). De asemenea, puteți găsi o copie a celei mai recente versiuni a acestor termeni și condiții pe site-ul nostru.

  1.4 Acești Termeni sunt împărțiți în patru părți separate:

  1.4.1 Partea A stabilește termenii și condițiile care guvernează relația noastră cu dvs.;

  1.4.2 Partea B stabilește termenii specifici care guvernează Contul dvs. de bani electronici (și orice Ordine pe care le-ați puteți plasa utilizând Contul de bani electronici);

  1.4.3 Partea C stabilește termenii specifici care guvernează Serviciile de schimb valutar pe care le furnizăm, inclusiv contractele spot și forward; și

  1.4.4 Partea D prezintă câteva informații generale și alți termeni importanți care guvernează Contractul.

  2. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

  2.1 În cazul în care cuvintele de mai jos sunt scrise cu majuscule în acești Termeni, înseamnă:

  2.1.1 „Afiliat” înseamnă, în ceea ce privește o parte, fiecare societate care este la momentul relevant Controlată de, Controlează sau este aflată sub Control comun cu o astfel de parte.

  2.1.2 „Legi aplicabile” înseamnă orice lege, statut, reglementare sau cerință obligatorie din punct de vedere juridic sau ordin așa cum a fost interpretat, ținând seama în mod corespunzător de politica de reglementare, orientările sau codul din domeniu, care se referă la oricare dintre părți sau la obiectul în cauză, inclusiv (cu modificările ulterioare) (i) EMR; (ii) PSR; (iii) Reglementările din Regatul Unit privind spălarea banilor din 2017; (iv) Legea privind veniturile din infracțiuni din 2002; Legea britanică privind terorismul din 2000 (cu modificările ulterioare); și (v) regimurile britanice și internaționale privind sancțiunile financiare.

  2.1.3 „Formular de cerere” înseamnă Partea 1 a Formularului de cerere, orice termeni suplimentari și orice alte informații furnizate de dvs. în acest document.

  2.1.4 „Parte autorizată” înseamnă orice persoană fizică specificată de către un administrator, partener sau alt principal în calitate de „Parte autorizată” în Partea 1 a Formularului de cerere.

  2.1.5 „Beneficiar” înseamnă persoana dvs. sau orice beneficiar terță parte pe care îl includeți în Ordinul dvs.

  2.1.6 „Contul beneficiarului” înseamnă contul bancar la care trimiteți fonduri.

  2.1.7 „Zi lucrătoare” înseamnă o zi în care băncile sunt deschise pentru activități bancare în Londra.

  2.1.8 „Organizație caritabilă” înseamnă – așa cum este definită în Regula 2(1) PSR – un organism al cărui venit anual este mai mic de 1 milion de lire sterline și este,

  (a) în Anglia și Țara Galilor, o organizație de caritate definită în secțiunea 1(1) din Legea privind organizațiile caritabile din 2011;

  (b) în Scoția, o organizație caritabilă, astfel cum este definită în secțiunea 106 din Legea privind organizațiile caritabile și investițiile prin fiduciari (Scoția) din 2005; și

  (c) în Anglia și Țara Galilor, o organizație de caritate definită în secțiunea 1(1) din Legea privind organizațiile caritabile din 2008;

  2.1.9 „Închidere” înseamnă inversarea unei Tranzacții în condițiile prevăzute în Clauza 22 sau în alt mod în temeiul prezentului Contract.

  2.1.10 „Control” înseamnă deținerea, în mod direct sau indirect, a unui procent din drepturile de vot de 50% (cincizeci) sau mai mult din titlurile ordinare cu drept de vot pentru alegerea administratorilor oricărei entități sau puterea de a dirija conducerea și politicile unei părți, în mod direct sau indirect, fie prin deținerea de titluri, prin contract sau prin alte mijloace.

  2.1.11 „Data livrării” înseamnă Ziua lucrătoare la care vom trimite fonduri către Contul beneficiarului.

  2.1.12 „Contul de bani electronici” înseamnă contul de monedă electronică pe care vi-l vom pune la dispoziție și care va fi operat și utilizat în conformitate cu acești Termeni.

  2.1.13 „Reprezentant Ebury” înseamnă orice reprezentant al nostru, pe care îl puteți contacta în legătură cu Serviciile.

  2.1.14 „Data intrării în vigoare” înseamnă data prevăzută în Clauza 4.1.

  2.1.15 „ EMR” înseamnă Regulamentul privind banii electronici din 2011.

  2.1.16 „Eveniment de forță majoră” înseamnă un eveniment care depășește controlul rezonabil al unei părți, care poate include un act sau omisiune a guvernului, a oricărui organism de reglementare sau a altei autorități competente, activități teroriste sau orice întrerupere, defecțiune, eroare sau nefuncționarea conexiunilor noastre de internet și telefonice sau a altor servicii de comunicații.

  2.1.17 „Contract forward” înseamnă un contract de schimb valutar în baza căruia suntem de acord ca, la o anumită dată sau într-un anumit interval de date în viitor, să schimbăm banii la un curs de schimb convenit și la un timp convenit, ceea ce înseamnă facilitarea plății pentru bunuri, servicii sau investiții directe identificabile.

  2.1.18 „Insolvent” înseamnă că, dacă sunteți o societate, un parteneriat, o societate în comandită simplă sau un parteneriat cu răspundere limitată, dvs. (sau orice altă persoană) luați (sau amenințați să luați) orice măsuri în legătură cu:

  (a) orice suspendare sau reeșalonare a plăților efectuate de dvs., un moratoriu asupra oricărei îndatorări, dizolvarea sau reorganizarea dvs. (prin aranjament voluntar, schemă de aranjament sau altfel);

  (b) realizarea oricărui concordat preventiv, compromis, cesiuni sau aranjament cu oricare dintre creditorii dvs.;

  (c) numirea unui administrator în ceea ce vă privește (inclusiv, pentru evitarea oricărei îndoieli, depunerea unui anunț de intenție de numire a unui administrator sau o cerere adresată instanței pentru numirea unui administrator în ceea ce vă privește);

  (d) numirea unui lichidator în legătură cu dvs. (inclusiv prezentarea unei cereri de lichidare, convocarea unei reuniuni a membrilor sau a creditorilor în acest scop sau orice decizie adoptată pentru a desemna un lichidator în ceea ce vă privește);

  (e) numirea unui executor judecătoresc sau a oricărui funcționar similar pentru dvs. sau pentru oricare dintre activele dvs.;

  (f) orice măsură similară luată în orice jurisdicție;

  (g) nu aveți capacitatea sau vă admiteți incapacitatea de a vă plăti datoriile în momentul în care acestea sunt scadente (sau sunteți considerat sau declarat că nu sunteți în măsură să vă plătiți datoriile conform legii aplicabile) sau valoarea activelor dvs. este mai mică decât datoriile dvs. (luând în considerare datoriile neprevăzute și pe cele potențiale); sau

  (h) încetați sau amenințați că nu veți mai continua activitatea.

  2.1.19 „Ordin limită” înseamnă un ordin de a schimba bani la un curs de schimb specificat și într-un anumit interval de timp.

  2.1.20 „Pierderea (Pierderile)” inseamna toate Pierderile de piata associate cu miscarile cursurilor de schimb valutar, prejudiciile, costurile, pasivele, Pierderile, creantele, hotararile, penalitatile, amenzile, cheltuielile (inclusiv onorariile se cheltuielile rezonabile ale avocatilor si contabililor) de investigatii, sumele platite in decontare, costurile de judecata si alte cheltuieli de judecata.

  2.1.21 „Marjă” înseamnă fonduri (în orice monedă pe care o putem specifica) pe care vi le-am putea solicita ca garanție pentru încheierea unui Contract forward cu dvs.

  2.1.22 „Apel în marjă” înseamnă o solicitare din partea noastră pentru o sumă pe care o considerăm necesară pentru a menține valoarea Marjei în raport cu valoarea Monedei de cumpărare.

  2.1.23 „Microîntreprindere” înseamnă – conform definiției din Regulamentul 2(1) PSR – o întreprindere care angajează mai puțin de 10 persoane, iar cifra de afaceri anuală și/sau bilanțul anual total nu depășește 2 milioane de euro.

  2.1.24 „Cont desemnat” înseamnă contul bancar Ebury pe care îl specificăm în Confirmarea plății.

  2.1.25 „Sistem online” înseamnă platforma electronică și interfața (găzduită de noi) prin care puteți accesa majoritatea (dar nu toate) Serviciilor.

  2.1.26 „Ordin” înseamnă orice informație pe care ne-o puteți furniza cu privire la (a) un Transfer; sau (b) o Tranzacție.

  2.1.27 „Plată” înseamnă fondurile disponibile primite de noi de la dvs. în legătură cu o Tranzacție în conformitate cu Clauza 19.

  2.1.28 „Suma de plată” înseamnă suma integrală pe care trebuie să ne-o plătiți pentru a vă finaliza Tranzacția, așa cum este specificat în Confirmarea instrucțiunii de plată.

  2.1.29 „Confirmarea instrucțiunii de plată” înseamnă e-mailul pe care îl vom trimite în scopul confirmării Sumei de plată și a Contului beneficiarului.

  2.1.30 „Moneda de cumpărare” înseamnă moneda pe care o cumpărați de la noi.

  2.1.31 „PSR” înseamnă Regulamentul privind serviciile de plată din 2017.

  2.1.32 „Moneda de vânzare” înseamnă moneda pe care v-o vindem.

  2.1.33 „Servicii” înseamnă serviciile de schimb valutar și conexe prevăzute la Clauza 1.1.

  2.1.34 „Contract spot” înseamnă un contract de schimb valutar în baza căruia suntem de acord să schimbăm banii la un curs convenit în termen de 48 de ore de la data încheierii contractului.

  2.1.35 „Tranzacție” înseamnă un contract spot, un contract forward, încheiat în conformitate cu Clauza 4.

  2.1.36 „Transfer” înseamnă un transfer de fonduri către un Beneficiar desemnat de dvs.

  2.1.37 „Confirmarea de primire a tranzacției” înseamnă o confirmare trimisă de noi (prin e-mail) care conține detalii despre o Tranzacție.

  2.2 Am împărțit Termenii în secțiuni și am inserat o serie de titluri pentru a fi mai ușor de citit. Titlurile nu sunt destinate să afecteze modul în care Termenii sunt interpretați.

  2.3 În acești Termeni:

  2.3.1 atunci când ne referim la o persoană, aceasta ar putea însemna orice persoană fizică, organism corporativ, asociație, parteneriat, firmă, curator, organizație, asociere în participațiune, guvern, autoritate locală sau municipală, agenție sau departament guvernamental sau supra-guvernamental, sau orice altă entitate;

  2.3.2 atunci când ne referim la un statut sau o dispoziție legală, aceasta include orice legislație subordonată emisă în temeiul acesteia și orice modificări, completări, prelungiri, consolidări, reaplicări și/sau înlocuiri ale statutului, dispozițiilor legale și/sau legislației subordonate în vigoare în decursul timpului;

  2.3.3 orice referire pe care o facem la singular include pluralul și invers;

  2.3.4 orice referire pe care o facem la orice gen include fiecare gen;

  2.3.5 orice referire la o oră din zi este la ora Regatului Unit;

  2.3.6 toate cuvintele care urmează după cuvintele includ, incluzând, inclusiv, în special, sau orice cuvinte sau expresii similare sunt doar pentru ilustrare sau accentuare și nu au intenția de a limita semnificația cuvintelor care le preced; și

  2.3.7 orice referire la o „parte” sau la „părți” înseamnă dvs. și/sau noi, după cum solicită contextul.

  3. MODUL DE ACCESARE A SERVICIILOR NOASTRE

  3.1 Pentru a utiliza Serviciile noastre, trebuie să vă înregistrați pentru a crea un Cont de bani electronici fie:

  3.1.1 folosind Sistemul nostru online, făcând clic pe „Open Account (Deschide cont)” și urmând instrucțiunile; sau

  3.1.2 completând un Formular de cerere (pe care vi-l vom furniza) și semnând și returnând acordul dvs. la noi.

  3.2 Când utilizați Sistemul online:

  3.2.1 trebuie să luați toate măsurile rezonabile pentru a păstra în permanență siguranța datelor dvs. de conectare la Contul de bani electronici și să nu le dezvăluiți nimănui (Notă. Este recomandabil să vă schimbați parola în mod regulat [cel puțin la fiecare trei (3) până la șase (6) luni] pentru a reduce riscul unei breșe de securitate în ceea ce privește Contul dvs. de bani electronici;

  3.2.2 dacă aveți vreo indicație sau suspiciune cu privire la Pierderea, furtul, însușirea abuzivă, folosirea neautorizată sau altfel compromiterea datelor dvs. de conectare, a parolei sau a altor caracteristici de securitate legate de Contul dvs. de bani electronici, trebuie să ne contactați fără întârziere după ați luat cunoștință de Pierderea, furtul, însușirea abuzivă sau folosirea neautorizată și să vă schimbați parola și

  3.2.3 în cazul în care credeți că altcineva vă cunoaște parola, trebuie să o schimbați cât mai curând posibil.

  3.3 Putem solicita documentație suplimentară de la dvs. pentru a ne conforma obligațiilor față de autoritățile noastre de reglementare sau în conformitate cu Legile aplicabile.

  4. RELAȚIA DVS. CU NOI

  4.1 Prezentul Contract va produce efecte imediat după următoarele evenimente:

  4.1.1 atunci când vă înregistrați prin site-ul nostru și faceți clic pentru a accepta Termenii; sau

  4.1.2 în cazul în care comunicăm telefonic sau prin e-mail, la primirea unei copii scanate semnate a prezentului Contract (în cazul în care comunicăm prin telefon sau prin e-mail),

  fiecare fiind „Data intrării în vigoare”.
  4.2 Prezentul Contract va începe de la Data intrării în vigoare și va continua să fie în vigoare și să producă efecte pe termen nelimitat, cu excepția cazului în care și până când este reziliat de dvs. sau noi în conformitate cu Clauza 10.

  4.3 Trebuie să ne informați cât mai curând posibil dacă vreuna dintre informațiile pe care ni le-ați furnizat se modifică, inclusiv:

  4.3.1 schimbarea numelui, a sediului social, administratorilor, Părților autorizate, acționarilor sau beneficiarilor reali;

  4.3.2 schimbarea statutului dvs. de Organizație caritabilă sau Microîntreprindere;

  4.3.3 o schimbare semnificativă a activităților sau operațiunilor dvs. comerciale; sau

  4.3.4 o schimbare substanțială a poziției dvs. financiare.

  5. GARANȚIILE DVS.

  5.1 Ne declarați și ne garantați că, la momentul executării acestui Contract (și în mod continuu după aceea):

  5.1.1 veți respecta în orice moment toate Legile aplicabile și nu veți utiliza Serviciile în scopul spălării de bani, evaziunii fiscale sau finanțării terorismului;

  5.1.2 dvs. (și Părțile dvs. autorizate) aveți și veți menține toate drepturile, competențele, autoritatea, permisele, licențele, consimțămintele, permisiunile și autorizațiile necesare pentru a încheia prezentul Contract și pentru a vă îndeplini obligațiile în conformitate cu acesta;

  5.1.3 nu veți folosi Serviciile noastre pentru tranzacții speculative; și

  5.1.4 toate informațiile furnizate nouă (inclusiv în Formularul de cerere) în decursul timpului, sunt reale, exacte și complete.

  5.2 La data semnării acestui Contract în numele oricărui Afiliat, ne declarați și ne garantați că aveți dreptul, puterea și autoritatea, conform Legilor aplicabile, de a semna și de a îndeplini toate obligațiile care decurg din acest Contract pentru și în numele fiecărui Afiliat.

  6. RĂSPUNDERE

  6.1 Fără a aduce atingere obligațiilor noastre în temeiul prezentului Contract, nu garantăm că Serviciile vor îndeplini orice cerințe speciale sau că funcționarea acestora va fi complet lipsită de erori sau că toate defectele pot fi corectate sau îmbunătățite. În absența fraudei, niciun fel de informații sau sfaturi scrise sau orale oferite de noi nu creează o garanție și nu dau naștere unei alte răspunderi decât cea specificată în mod expres în acest Contract.

  6.2 Niciuna dintre părți, nici afiliații, agenții sau subcontractanții săi nu sunt răspunzători față de cealaltă parte sau către o terță parte pentru următoarele Pierderi sau daune, indiferent dacă au caracter delictual (inclusiv neglijență), rezultă din contract, încălcarea sarcinilor legale sau în alt mod și chiar dacă pot fi prevăzute de cealaltă parte: orice Pierdere indirectă, specială, de consecință sau incidentală a profiturilor, afacerilor, contractelor, fondului comercial, reputației, oportunității, veniturilor sau economiilor anticipate, indiferent cum ar fi fost cauzată, rezultând din sau în legătură cu orice furnizare, absență a furnizării sau furnizare întârziată a oricăruia dintre Servicii sau altfel în legătură cu acest Contract (inclusiv încălcarea fundamentală sau încălcarea unui termen fundamental) sau orice altă teorie de drept.

  6.3 Noi nu suntem responsabili față de dvs. pentru orice Pierderi pe care le suferiți:

  6.3.1 dacă suntem împiedicați de Legea aplicabilă să ne îndeplinim oricare dintre obligațiile care decurg din prezentul Contract;

  6.3.2 dacă decurg din sau în legătură cu un Eveniment de forță majoră; sau

  6.3.3 dacă decurg din sau în legătură cu orice Transfer sau Tranzacție dacă am acționat conform instrucțiunilor dvs. directe.

  6.4 Întreaga noastră răspundere față de dvs.:

  6.4.1 care rezultă din nerespectarea de către noi a procesului unui Transfer sau Tranzacții în conformitate cu prezentul Contract, se limitează la costul reprocesării unui astfel de Transfer sau Tranzacții, minus taxele pe care ar fi trebuit să ni le achitați; și

  6.4.2 indiferent dacă rezultă din neglijență, încălcare a contractului, declarații false sau altfel decurgând din sau în legătură cu prezentul Contract, valorile cumulate pentru orice perioadă de 12 (douăsprezece) luni consecutive, este de 10.000 de lire sterline.

  6.5 Cu excepția prevederilor exprese din prezentul Contract, toate condițiile, garanțiile și declarațiile, exprimate sau înțelese implicit prin (i) statut; (ii) dreptul comun; sau (iii) în alt mod, în legătură cu Serviciile, inclusiv, fără limitare, orice garanție de adecvare pentru un anumit scop, vandabilitate și neîncălcare, sunt în mod expres excluse cu excepția cazului în care nu pot fi excluse în conformitate cu Legile aplicabile.

  6.6 Nimic din prezentul Contract nu va opera pentru a exclude sau a restricționa răspunderea fiecărei părți pentru:

  6.6.1 deces sau vătămare corporală rezultată din neglijență;

  6.6.2 fraudă, ​​denaturare frauduloasă sau înșelăciune; sau

  6.6.3 alte aspecte pentru care (și în măsura în care) răspunderea nu poate fi restricționată sau exclusă în conformitate cu Legile aplicabile.

  6.7 Dacă sunteți un parteneriat, fiecare partener este răspunzător în mod solidar în temeiul prezentului Contract.

  7. DESPĂGUBIRI

  7.1 Ne veți despăgubi și ne veți exonera pe noi și pe Afiliații noștri (și administratorii, directorii, angajații, agenții și subcontractanții oricărui Afiliat și/sau ai tuturor acestora) (împreună „Părțile despăgubite”) pe deplin, la cerere și în orice moment, pentru și împotriva oricăror Pierderi pentru care, conform Legilor aplicabile, este permis ca Părțile despăgubite să fie despăgubite și care pot fi atribuite oricărei acțiuni, omisiuni, neîndepliniri a obligațiilor, întârzierii, neglijenței sau încălcării obligației legale de către dvs. sau în numele dvs. și pe care Părțile despăgubite le suferă sau le suportă din cauza sau în legătură cu:

  7.1.1 orice încălcare semnificativă de către dvs. a prezentului Contract;

  7.1.2 orice încălcare sau nerespectare de către dvs. a Legilor aplicabile; sau

  7.1.3 orice cerere adusă împotriva oricăreia dintre Părțile despăgubite de o terță parte (inclusiv, dar fără a se limita la, un Beneficiar) care decurge din sau în legătură cu noi acționând conform instrucțiunilor dvs. directe.

  7.2 Prevederile Clauzei 7.1 vor fi în beneficiul Părților despăgubite și, fără a aduce atingere Clauzei 23.2, vor fi, de asemenea, executorii de către noi în numele nostru și în numele Părților despăgubite. Renunțați la orice drept pe care îl aveți pentru a ne solicita mai întâi (sau oricărei alte Părți despăgubite) să procedăm împotriva sau să impunem orice alte drepturi sau garanții sau să solicităm o plată de la orice persoană înainte de a solicita de la dvs. în conformitate cu această Clauză 7. Această derogare se aplică indiferent de orice Legi aplicabile sau orice prevedere a prezentului Contract care să precizeze contrariul. În plus, confirmați în mod expres că intenționați ca această despăgubire să se extindă în decursul timpului la orice variație, majorare, extindere sau completare la prezentul Contract (cu toate acestea, cu caracter fundamental).

  7.3 Pentru a evita orice îndoială, în cazul în care o cerere este formulată împotriva Părților despăgubite de către un Beneficiar sau orice altă terță parte, vom avea dreptul să soluționăm sau să ajungem la un consens în alt mod, la discreția noastră unică. În plus, dacă acordăm orice descărcare, eliberare sau aranjament (fie în ceea ce privește obligațiile dvs. sau orice garanție pentru aceste obligații sau altfel), integral sau parțial, pe baza oricărei plăți, garanții sau a altei dispoziții care este evitată sau trebuie să fie restabilită în caz de insolvabilitate, lichidare, administrare sau în alt mod, fără a se limita la acestea, atunci răspunderea dvs. conform acestei Clauze 7 va continua sau va fi restabilită ca și cum descărcarea, eliberarea sau aranjamentul nu ar fi avut loc.

  7.4 Cu excepția cazului în care se prevede altfel, nicio obligație de despăgubire în temeiul prezentului Contract nu este supusă limitărilor de răspundere prevăzute în Clauza 6.4. În plus, această despăgubire este suplimentară și nu este în niciun fel prejudiciată de orice altă despăgubire sau garanție deținută acum sau în viitor de noi.

  8. DREPTURI DE COMPENSARE

  8.1 În orice moment, fără preaviz, putem să compensăm orice cereri, costuri, taxe, penalități, cheltuieli sau alte sume pe care ni le datorați cu orice datorie pe care o avem față de dvs., fie că este vorba de o datorie prezentă sau viitoare, lichidată sau nelichidată, și indiferent dacă datoria apare sau nu în temeiul prezentului Contract. Dacă datoriile care urmează a fi compensate sunt exprimate în monede diferite, putem converti orice datorii la cursul de schimb al pieței care se poate obține în mod rezonabil în scopul compensării.

  8.2 De asemenea, în orice moment, fără nicio notificare, putem să deducem orice datorie pe care o aveți față de noi (indiferent dacă o astfel de datorie este prezentă sau viitoare, lichidată sau nelichidată și dacă această datorie apare sau nu în temeiul prezentului Contract) din orice sume atribuite dvs. și păstrate în Contul de bani electronici.

  8.3 Toate sumele datorate în baza prezentului Contract vor fi plătite de dvs. către noi în întregime, fără nicio compensare, cerere reconvențională, deducere sau reținere (în afara oricărei deduceri sau rețineri a impozitului conform Legilor aplicabile).

  8.4 Orice exercitare de către noi a drepturilor noastre în conformitate cu această Clauză 8 nu va limita și nu va afecta orice alte drepturi sau căi de atac disponibile nouă în temeiul prezentului Contract sau în alt mod.

  8.5 În ceea ce privește plățile care rămân restante pe perioade care depășesc șapte (7) zile, veți plăti în decursul timpului dobândă la suma restantă, la o rată de 2% pe an peste rata de bază a băncii Barclays Bank PLC (sau orice rată succesoare). Aceste dobânzi se acumulează zilnic de la data scadenței până la plata efectivă a sumei restante, fie înainte, fie după o decizie judecătorească. Veți plăti dobânda împreună cu suma restantă. Putem oricând să solicităm o plată imediată a întregului deficit sau a unei părți a acestuia, împreună cu dobânda care este scadentă în acel moment.

  8.6 Ne rezervăm dreptul, în orice moment, de a lua măsuri de colectare a datoriilor, inclusiv mandatarea unei agenții de colectare a datoriilor sau a altor terțe părți, pentru a ne ajuta să recuperăm orice sume datorate și plătibile de dvs. în baza prezentului Contract și pentru a recupera de la dvs. orice costuri și cheltuieli efectuate în mod rezonabil în legătură cu orice acțiune de colectare a datoriilor sau de executare.

  9. MODIFICAREA CONTRACTULUI

  9.1 Din când în când va trebui să modificăm termenii prezentului Contract. Putem anticipa câteva dintre motivele pentru care ar fi corect ca noi să facem acest lucru și le-am enumerat mai jos, dar în viitor am putea dori, de asemenea, să facem schimbări din alte motive.

  9.2 Putem schimba acest Contract din orice motiv (inclusiv următoarele), orice schimbare fiind un răspuns rezonabil și proporțional la o schimbare care ne afectează sau despre care credem în mod rezonabil că ne va afecta:

  9.2.1 din cauza unei modificări a cerințelor legale sau de reglementare, de exemplu, este posibil să ne schimbăm cerințele pentru păstrarea Contului dvs. de bani electronici în siguranță pentru a respecta standardele noi, mai exigente, stabilite de lege;

  9.2.2 dacă schimbarea vă aduce beneficii, de exemplu atunci când introducem produse sau servicii noi sau le îmbunătățim pe cele existente;

  9.2.3 pentru a reflecta o schimbare a costurilor noastre pentru a vă gestiona Contul de bani electronici sau de a vă furniza servicii conexe, de exemplu prin introducerea unei noi taxe;

  9.2.4 ca răspuns la posibilele riscuri pentru securitatea Contului dvs. de bani electronici, de exemplu prin modificarea pașilor de securitate pe care trebuie să îi urmați pentru a vă accesa Contul sau pentru a trimite un Ordin; sau

  9.2.5 să răspundem oricărei alte schimbări care ne afectează, dacă este corect să transmitem efectele schimbării asupra dvs., de exemplu, pentru a reflecta evoluția plăților transfrontaliere.

  9.3 Am putea efectua modificări pentru orice alt motiv pe care nu îl putem prevedea, de exemplu, pentru a răspunde la schimbările concurenților noștri, care afectează modul în care dorim să vă livrăm serviciile noastre.

  9.4 Vă vom notifica în scris despre orice modificare a acestui Contract (prin poștă sau prin e-mail). Modificarea propusă va intra în vigoare automat la data menționată în notificarea noastră, această dată fiind de cel puțin două (2) săptămâni de la data primirii acesteia.

  9.5 Atunci ne puteți informa la help@ebury.com dacă doriți să reziliați acest Contract (și să vă închideți Contul de bani electronici) înainte de intrarea în vigoare a modificării; altfel, se va considera că ați acceptat modificarea.

  10. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

  10.1 Oricare dintre părți poate rezilia prezentul Contract în orice moment fără motiv, acordând o
  notificare prealabilă de cel puțin cinci (5) Zile lucrătoare celeilalte părți.

  10.2 Putem rezilia acest Contract imediat fără notificare (integral sau parțial) dacă:

  10.2.1 utilizați Serviciile noastre în mod fraudulos sau ilegal;

  10.2.2 suntem obligați să facem acest lucru prin lege sau de către un organism de reglementare;

  10.2.3 în opinia noastră (acționând în mod rezonabil), trebuie să facem acest lucru pentru a ne îndeplini obligațiile legale sau de reglementare; sau

  10.2.4 încălcați acest Contract sau orice acord cu Afiliat nostri.

  Vă vom informa în acest sens cât mai repede posibil dacă legea ne permite.

  10.3 În caz contrar, este posibil să suspendăm sau să reziliem prezentul Contract sau Serviciile (în totalitate sau parțial) în orice moment, cu efect imediat, sub rezerva notificării, în cazul în care:

  10.3.1 încălcați orice declarație sau garanție semnificativă sau încălcați altfel în mod semnificativ prezentul Contract;

  10.3.2 încălcați sau nu respectați în orice alt mod Legile aplicabile;

  10.3.3 avem orice preocupări semnificative cu privire la caracterul adecvat al informațiilor pe care ni le-ați furnizat;

  10.3.4 sunteți Insolvent (cu excepția unei consolidări, a unei amalgamări sau a unei fuziuni, dar cu condiția ca societatea care rezultă din aceasta acceptă obligațiile impuse de prezentul Contract);

  10.3.5 o autoritate de reglementare sau de aplicare a legii competentă inițiază o acțiune de reglementare sau de executare sau o anchetă împotriva dvs.;

  10.3.6 încetați sau amenințați că nu veți mai continua activitatea.

  10.3.7 considerăm în mod rezonabil că aveți un comportament nerespectabil sau care poate să dăuneze reputației noastre prin asociere;

  10.3.8 există alte schimbări în situația dvs. (inclusiv o deteriorare sau modificare a poziției dvs. financiare) sau în natura afacerii dvs. pe care le considerăm a fi substanțial negative pentru continuarea Serviciilor;

  10.3.9 un eveniment de forță majoră continuă mai mult de trei (3) luni calendaristice succesive; sau

  10.3.10 în opinia noastră rezonabilă, nu mai sunteți potrivit să primiți Serviciile.

  11. CONSECINȚELE ÎNCETĂRII CONTRACTULUI

  11.1 La expirarea sau la încetarea acestui Contract, din orice motiv, trebuie:

  11.1.1 să efectuați imediat plata în întregime pentru toate Tranzacțiile în curs (pentru a evita orice îndoială, vom avea în continuare dreptul să compensăm sau să deducem sumele în conformitate cu Clauza 8); și

  11.1.2 cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul Contract și sub rezerva oricăror drepturi sau obligații acumulate înainte de reziliere, niciuna dintre părți nu are nicio altă obligație față de cealaltă parte în temeiul prezentului Contract.

  11.2 În urma rezilierii prezentului Contract:

  11.2.1 vom închide toate Tranzacțiile în curs; și

  11.2.2 vom deduce din Contul dvs. de bani electronici toate taxele și alte sume datorate în temeiul prezentului Contract și vom transfera fondurile rămase în contul dvs. bancar desemnat (fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentului Contract).

  11.3 Încetarea prezentului Contract nu aduce atingere dispozițiilor sale care sunt destinate, în mod expres sau subînțeles, să supraviețuiască.

  12. CONTACTUL CU NOI/RECLAMAȚII

  12.1 Dacă doriți să ne contactați în legătură cu Contul dvs. de bani electronici sau cu oricare dintre Servicii, puteți face acest lucru (cu excepția cazului în care specificăm altfel) prin intermediul unui Reprezentant Ebury sau altfel, contactând help@ebury.com

  12.2 Dacă sunteți nemulțumit de oricare dintre Serviciile noastre, puteți contacta un Reprezentant Ebury utilizând oricare din următoarele detalii:

  Telefon: +44 (0) 20 3872 6670
  Adresă de corespondență: Compliance Department (Departamentul de conformitate)
  Ebury Partners UK Limited 100 Victoria Street
  Londra, SW1E 5JL
  E-mail: eburycompliance@ebury.com

  12.3 Pentru mai multe informații despre politica noastră privind reclamațiile, vă rugăm să consultați www.ebury.com/complaints-policy/

  12.4 Dacă reclamația dvs. rămâne nerezolvată (în special, dacă sunteți o Organizație de caritate sau o Microîntreprindere), este posibil să aveți dreptul să o înaintați Serviciului Ombudsmanului Financiar („FOS”). Puteți găsi mai multe informații, detalii de contact și cerințele de eligibilitate la www.financialombudsman.org.uk În anumite circumstanțe, puteți, de asemenea, să trimiteți reclamația către FCA, care va utiliza reclamația dvs. pentru a-și informa activitățile de reglementare. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să contactați FCA la 0800 111 6768 (apel gratuit).

  12.5 Serviciile noastre nu sunt acoperite de Schema de compensare a serviciilor financiare din Regatul Unit.

  PARTEA B: CONTUL DVS. DE BANI ELECTRONICI

  13. CONTUL DVS. DE BANI ELECTRONICI

  13.1 Contul dvs. de bani electronici este un cont de monedă electronică care vă permite să trimiteți și să primiți plăți electronice în conformitate cu Clauza 13.

  13.2 Contul dvs. de bani electronici nu este o bancă personală sau un cont de depozit și nu veți câștiga nicio dobândă din fondurile deținute în Contul de bani electronici.

  13.3 În calitate de furnizor al Contului dvs. bani electronici, suntem autorizați de Autoritatea pentru Conduită Financiară în cadrul EMR (FRN: 900797) în calitate de instituție care operează cu bani electronici, ceea ce ne permite să emitem bani electronici și să oferim servicii de plată.

  13.4 În calitate de instituție care operează cu bani electronici, suntem obligați să ne asigurăm că fondurile clienților sunt „protejate” corespunzător. Aceasta înseamnă că fondurile primite de noi, care corespund monedei electronice, vor fi păstrate în unul sau mai multe conturi bancare separate, separat de fondurile proprii, în conformitate cu EMR. În cazul insolvenței noastre, aceste fonduri vor forma un fond de active separat de proprietatea noastră insolventă și un administrator va avea dreptul să vă ramburseze din acest fond (având prioritate față de alți creditori).

  13.5 Contul (conturile) dvs. de bani electronici este exprimat în monedele selectate de dvs.

  13.6 Sunteți de acord că:

  13.6.1 în timp ce noi putem face acest lucru, nu suntem obligați să respectăm cerințele de informare stabilite în Partea 5 din PSR în ceea ce privește utilizarea de către dvs. a Serviciilor și a Contului de bani electronici; și

  13.6.2 Regulile 66(1), 67(3), 67(4), 75, 77, 79, 80, 83, 91, 92 și 94 din PSR nu se aplică utilizării de către dvs. a Serviciilor sau Contului dvs. de bani electronici.

  14. UTILIZAREA CONTULUI DE BANI ELECTRONICI

  14.1 Vom credita toate fondurile, sau in numele de la terti, primite de la dvs. în Contul dvs. de bani electronici.

  14.2 Contul dvs. de bani electronici poate fi utilizat pentru:

  14.2.1 a păstra fonduri într-una sau mai multe monede nominalizate de dvs.;

  14.2.2 a efectua Transferuri (singure sau în combinație cu o Tranzacție);

  14.2.3 a efectua plăți în legătură cu una sau mai multe Tranzacții; și

  14.2.4 a plăti Marja

  14.3 Nu vă vom permite să efectuați niciun Transfer sau Plată din Contul dvs. de bani electronici în cazul în care acest lucru ar determina un sold negativ al Contului dvs. de bani electronici. Prin urmare, trebuie să vă asigurați că aveți suficiente fonduri, inclusiv în ceea ce privește Apelurile în marjă care pot fi făcute din timp în timp, în Contul dvs. înainte de a plasa un Ordin.

  14.4 Putem impune comisioane sau tarife pentru Serviciile noastre și ne rezervăm dreptul de a impune o taxă (pe bază de tranzacție) la discreția noastră. Vă vom informa întotdeauna în avans despre orice taxă sau tarif care se va impune.

  14.5 Puteți plasa un Ordin din Contul dvs. de bani electronici online, telefonic sau prin e-mail:

  14.5.1 Online: Trebuie să vă conectați la Sistemul online (utilizând parola și detaliile de conectare) și să urmați instrucțiunile pentru a trimite Ordinul.

  14.5.2 Telefon: Trebuie să sunați un Reprezentant Ebury și să specificați Ordinul dvs., împreună cu alte informații pe care le putem solicita în mod rezonabil.

  14.5.3 E-mail: Trebuie să ne trimiteți un e-mail și să detaliați Ordinul.

  14.6 În cazul în care efectuați o plată utilizând Contul dvs. de bani electronici, valoarea plății va fi dedusă din soldul Contului dvs. de bani electronici. Trebuie să vă asigurați că aveți suficiente fonduri în Contul dvs. de bani electronici pentru a acoperi valoarea oricărei Tranzacții sau Transfer pe care doriți să îl (o) realizați utilizând Contul. Dacă nu aveți suficiente fonduri în Contul dvs. de bani electronici, ne rezervăm dreptul de a amâna data de executare a Tranzacției sau a Transferului și putem impune o taxă pentru a acoperi costurile aferente acestei operațiuni,

  14.7 Puteți verifica soldul deținut în Contul dvs. de bani electronici conectându-vă la Sistemul online. Informațiile cheie referitoare la plățile efectuate prin intermediul Contului de bani electronici, inclusiv toate taxele și orice alte tarife aplicate Contului de bani electronici și istoricul tranzacțiilor, vor fi puse la dispoziție în orice moment și în conformitate cu Legile aplicabile, prin conectarea la Sistemul online și se pot descărca, de asemenea, de dvs. ca un raport care poate fi păstrat și reprodus într-o manieră neschimbată.

  14.8 Fiecare tranzacție realizată utilizând Contul de bani electronici va primi un identificator de tranzacție unic, care va fi menționat în istoricul tranzacțiilor. Trebuie să citați acest identificator de tranzacție atunci când comunicați cu un Reprezentant Ebury despre o anumită tranzacție.

  14.9 Orice răscumpărare din Contul de bani electronici se va face în contul bancar pe care ni l-ați notificat când v-ați înregistrat prima dată pentru a utiliza Serviciile noastre și puteți solicita o răscumpărare prin Sistemul online, cu excepția cazului în care decidem altceva.

  15. RĂSPUNDERE

  15.1 În cazul unui Transfer care este executat în mod necorespunzător din cauza greșelii noastre, vom restitui imediat suma Transferului în Contul de bani electronici. Cu toate acestea, în cazul în care identificați o eroare într-un Transfer din Contul de bani electronici (sau o plată primită în Contul de bani electronici), aveți până la șapte (7) zile de la data constatării erorii pentru a ne notifica în legătură cu acesta, după care nu vom avea nicio obligație de a investiga sau de a acționa în urma notificării dvs. sau de a vă oferi o rambursare.

  15.2 În cazul unei plăți neautorizate din Contul dvs. de bani electronici, la cererea dvs., vom restitui imediat suma în Contul de bani electronici. Cu toate acestea, nu vom fi obligați să restituim o astfel de plată:

  15.2.1 în cazul în care plata neautorizată rezultă din faptul că nu ați reușit să vă păstrați în siguranță detaliile de conectare la Contul dvs. de bani electronici, parola sau alte detalii de securitate;

  15.2.2 dacă nu ne notificați, fără întârzieri nejustificate, orice Pierdere sau utilizare greșită a unei autentificări, a unei parole sau a altui eveniment care ar putea rezulta în mod rezonabil ca urmare a compromiterii securității Contului dvs. de bani electronici după ce ați luat cunoștință despre acest eveniment, caz în care veți rămâne responsabil pentru Pierderile survenite după obținerea acestor informații; sau

  15.2.3 dacă nu contestați și nu ne atrageți atenția asupra tranzacției neautorizate în termen de șapte (7) zile de la data tranzacției.

  16. SUSPENDAREA

  16.1 Putem suspenda Contul dvs. de bani electronici sau să limităm funcționalitatea acestuia din motive rezonabile legate de securitatea Contului de bani electronici sau a oricăreia dintre caracteristicile sale de securitate sau dacă bănuiți în mod rezonabil că a avut loc utilizarea Contului de bani electronici în mod neautorizat sau fraudulos sau că oricare dintre caracteristicile sale de securitate au fost compromise.

  16.2 Vă vom notifica orice suspendare sau restricție și motivele suspendării sau restricționării în avans sau, în cazul în care nu putem face acest lucru, imediat după ce suspendarea sau restricționarea a fost impusă, cu excepția cazului în care acest lucru ar fi ilegal sau ar compromite interesele noastre rezonabile de securitate.

  16.3 Vom ridica suspendarea și/sau restricția cât mai curând posibil, după ce motivele suspendării și/sau restricționării au încetat să mai existe.

  17. ÎNCHIDEREA CONTULUI DE BANI ELECTRONICI

  17.1 După terminarea prezentului Contract, dvs. sau noi vă putem închide Contul de bani electronici după ce v-am plătit soldul rămas în Contul de bani electronici în contul dvs. bancar desemnat.

  17.2 După ce Contul de bani electronici este închis, vom plăti orice alte sume pe care vi le datorăm în contul dvs. bancar desemnat (dacă nu convenim altfel).

  PARTEA C: SERVICII DE SCHIMB VALUTAR

  Notă. Serviciile de schimb valutar descrise în prezenta Parte C nu constituie emisiune de monedă electronică și nici activitate de servicii de plată și, prin urmare, nu fac obiectul reglementării FCA în temeiul PSR/EMR.

  18. PLASAREA DE TRANZACȚII

  18.1 Cum se plasează și se confirmă o Tranzacție

  18.1.1 Puteți plasa un Ordin utilizând una din metodele descrise în Clauza 14.5 online, telefonic sau prin e-mail.

  18.1.2 După ce primim Ordinul dvs., vom confirma:

  (a) valoarea Monedei de vânzare și a Monedei de cumpărare;

  (b) cursul de schimb pe care intenționăm să îl aplicăm;

  (c) orice Plată care trebuie efectuată în conformitate cu Clauza 19;

  (d) orice Marjă plătibilă de dvs. în conformitate cu Clauza 20; și

  (e) orice termeni suplimentari pe care intenționăm să îi aplicăm Tranzacției.

  18.1.3 La primirea unui Ordin, vă vom furniza o Confirmare de primire a tranzacției și o Confirmare a instrucțiunii de plată, pe care le putem furniza într-o singură comunicare.

  18.1.4 Trebuie să examinați cu atenție Confirmarea de primire a tranzacției și Confirmarea instrucțiunii de plată și să ne spuneți înainte de plată în cazul în care credeți că oricare dintre detalii este incorect. Dacă plasați un Ordin prin telefon sau prin e-mail, trebuie să ne informați în termen de o (1) oră de la primirea Confirmării de primire a tranzacției și Confirmării instrucțiunii de plată. Vă vom oferi cât mai curând o Confirmare de primire a tranzacției și/sau Confirmare a instrucțiunii de plată revizuită.

  18.1.5 Cu excepția Ordinelor limită (a se vedea Clauza 21 de mai jos), vom executa Tranzacția la primirea Plății.

  18.1.6 Nu puteți anula o Tranzacție pe care ați plasat-o la noi. Cu toate acestea, dacă nu am procesat încă Tranzacția:

  (a) puteți corecta orice detaliu incorect al Contului beneficiarului (deși este posibil să percepem o taxă pentru acest lucru); sau

  (b) putem, la discreția noastră, să vă permitem să anulați Tranzacția.

  18.1.7 Dacă vă permitem să anulați un Ordin:

  (a) dacă am primit deja Suma de plată, o vom returna în contul de unde a venit. Cu toate acestea, dacă Monedele de vânzare și de cumpărare sunt diferite, vom converti Moneda de cumpărare înapoi în Moneda de vânzare utilizând un curs de schimb convenit în momentul anulării, ceea ce înseamnă că suma pe care v-o vom returna poate fi mai mare sau mai mică decât Suma de plată inițială;

  (b) nu vom rambursa taxele pe care ni le-ați plătit; și

  (c) este posibil să vă solicităm să plătiți o taxă suplimentară pe care o vom conveni cu dvs. în momentul acceptării anulării.

  18.2 Suspendarea sau anularea Tranzacției

  18.2.1 Putem respinge, suspenda, ignora sau anula o Tranzacție sau refuza să emitem o Confirmare a primirii tranzacției la propria discreție pentru oricare dintre următoarele motive:

  (a) dacă (în opinia noastră rezonabilă) Ordinul este neclar;

  (b) dacă (în opinia noastră rezonabilă) Ordinul nu a fost autorizat de o Parte autorizată;

  (c) sunteți Insolvent;

  (d) încălcați orice declarație sau garanție semnificativă sau încălcați altfel în mod semnificativ prezentul Contract;

  (e) puteți încălca în alt mod Legea aplicabilă sau am putea face obiectul unei acțiuni din partea unei autorități de reglementare sau a unei alte autorități;

  (f) Tranzacția poate fi legată de o activitate care încalcă Legea aplicabilă;

  (g) nu ați efectuat Plata la scadență sau ați încălcat în alt mod acest Contract sau orice alt acord pe care îl aveți cu noi;

  (h) nu ne furnizați suficiente informații pentru a ne permite să realizăm Tranzacția; și

  (i) Tranzacția este în afara apetitului nostru pentru riscul criminalității financiare.

  18.2.2 Vă vom anunța motivul pentru refuzul, anularea sau întârzierea unei Tranzacții (în cazul în care legea ne permite) și, dacă este posibil, motivele pentru care am acționat astfel și modul în care puteți corecta orice erori factuale care au condus la acțiunea noastră.

  18.2.3 Dacă vom anula o Tranzacție după primirea Plății, vom restitui suma corespunzătoare și toate comisioanele aferente pe care le-am primit (mai puțin costurile noastre rezonabile) în contul din care au fost trimise.

  19. PLATA

  19.1 Trebuie să achitați Suma completă de plată către noi din Contul dvs. de bani electronici la sau înainte de Data livrării. Dacă nu am primit Suma de plată până la Data livrării (sau orice schimbare a Datei de livrare convenită în conformitate cu Clauza 20.7), putem:

  19.1.1 refuza să finalizăm Tranzacția; și/sau

  19.1.2 Închide Tranzacția în conformitate cu Clauza 22.

  Neefectuarea Plății în conformitate cu această Clauză 19 va constitui o încălcare semnificativă a prezentului Contract.

  19.2 Fără a aduce atingere oricăror alte drepturi și căi de atac disponibile în conformitate cu Legile aplicabile, este posibil să percepem dobânzi pentru orice sume care ne sunt datorate în temeiul prezentului Contract, după ce acestea devin scadente și plătibile, de 4% pe an peste rata de bază a Băncii Angliei. Această dobândă se va acumula zilnic de la data scadenței până când vom primi plata integrală a sumei restante în fonduri disponibile.

  20. CONTRACTE FORWARD

  20.1 În cazul în care doriți să încheiați un Contract forward, vă putem solicita să efectuați o plată inițială a Marjei în termen de douăzeci și patru (24) de ore de la primirea Confirmării primirii tranzacției.

  20.2 Din când în când, în cursul Contractului forward, este posibil să vă solicităm să ne plătiți o Marjă suplimentară (prin efectuarea unui Apel în marjă) pentru a menține valoarea relativă a Monedei de cumpărare.

  20.3 În cazul unui Apel în marjă, trebuie să plătiți o astfel de Marjă suplimentară în Contul nostru desemnat în termen de 24 de ore de la cererea noastră, din Contul de bani electronici și/sau prin alte mijloace.

  20.4 Dacă nu satisfaceți Apelul în marjă, putem anula Contractul forward cu efect imediat sau o putem închide.

  20.5 Orice Marjă plătită de dvs. sau în numele dvs. ne va fi plătită pentru a asigura sau acoperi toate obligațiile dvs. prezente sau viitoare, actuale, contingente sau potențiale, față de noi în temeiul prezentului Contract sau în alt mod. Vom dobândi deplină proprietate asupra unei astfel de Marje și nu vom deține nicio Marjă în numele dvs. (indiferent dacă în calitate de fiduciari sau altfel) și putem să o tranzacționăm ca și când ar fi a noastră. În cazul insolvabilității noastre, vă veți clasifica drept creditor general al nostru în legătură cu o asemenea Marjă plătită nouă.

  20.6 Vom datora o sumă egală cu suma Marjei primite de noi, sub rezerva oricăror drepturi de compensare în temeiul Contractului sau al altor termeni din prezentul Contract sau conform legii generale. Vă vom plăti integral sau parțial orice sumă a Marjei datorată de dvs. (de exemplu, după finalizarea unei Tranzacții) în conformitate cu această clauză, în măsura în care considerăm, la discreția noastră, că suma Marjei pe care ne-ați transferat-o depășește suma cerută de noi pentru a ne asigura sau acoperi toate obligațiile prezente sau viitoare, actuale, contingente sau potențiale, față de noi, în temeiul prezentului Contract sau în alt mod.

  20.7 Vă putem cere să avansați (livrare în prealabil) Data livrării sau să extindeți (prelungire) Data livrării cu privire la întregul sau doar o parte a Contractului dvs. forward. Putem fi de acord cu o astfel de cerere în întregime la discreția noastră. Dacă suntem de acord, confirmați că putem ajusta Suma de plată pentru a reflecta noua Dată de livrare.

  21. ORDINE LIMITĂ

  21.1 Vom executa un Ordin limită când atingem cursul nominalizat de dvs. în intervalul de timp convenit.

  21.2 Dacă ultima zi a perioadei convenite este o Zi nelucrătoare, Ordinul limită va expira în următoarea Zi lucrătoare.

  21.3 Puteți să anulați oricând un Ordin limită (prin telefon sau prin e-mail), înainte ca să realizăm cursul de schimb convenit.

  21.4 După executarea cu succes a unui Ordin limită, vă vom furniza o Confirmare de primire a tranzacției care să precizeze detaliile Tranzacției.

  21.5 În timp ce vom încerca să obținem cursul de schimb convenit în perioada convenită, nu putem garanta că acest lucru va fi realizat.

  22. ÎNCHIDERE

  22.1 Putem închide o anumită Tranzacție sau toate Tranzacțiile curente pe care le aveți la noi, fără să vă anunțăm:

  22.1.1 dacă nu efectuați o Plată atunci când este datorată, inclusiv plata Marjei;

  22.1.2 dacă nu furnizați informațiile pe care le-am solicitat sau orice garanție/declarație pe care ne-ați dat-o este sau devine, în opinia noastră, inexactă, incorectă sau înșelătoare în mod semnificativ;

  22.1.3 în cazul in care se declanșeăza o procedura de insultare împotriva dvs.;

  22.1.4 dacă luați anumite măsuri (sau vă abțineți să faceți ceva) care ne încalcă obligațiile legale sau de reglementare;

  22.1.5 dacă îndeplinirea obligațiilor noastre în temeiul prezentului Contract devine ilegală;

  22.1.6 dacă încălcați acest Contract;

  22.1.7 dacă reziliați acest Contract în conformitate cu Clauza 10; sau

  22.1.8 Tranzacția este în afara apetitului nostru pentru riscul criminalității financiare.

  22.2 Ne puteți solicita să Închidem o anumită Tranzacție sau toate Tranzacțiile curente, anunțându-ne în scris. Dacă vă permitem să Închideți:

  22.2.1 vom cumpăra înapoi moneda pe care am cumpărat-o pentru dvs. când ați inițiat Tranzacțiile la cursurile de piață predominante. În cazul în care valoarea Monedei de cumpărare s-a întărit, aceasta înseamnă că va apărea o Pierdere în cadrul Tranzacție și veți fi răspunzător față de noi pentru suma acestei Pierderi (precum și pentru orice costuri suportate de noi);

  22.2.2 nu vă vom plăti niciun profit care rezultă din Închidere;

  22.2.3 recunoașteți că valoarea oricărei Pierderi realizate în urma Închiderii unei Tranzacții este o datorie plătibilă de dvs. și sunteți de acord că putem deduce imediat suma totală a oricărei Pierderi (împreună cu orice costuri) din Contul dvs. de bani electronici;

  22.2.4 dacă suma pe care dorim să o recuperăm depășește suma oricărei Marje sau fondurile disponibile în Contul dvs. de bani electronici, trebuie să plătiți soldul în termen de șapte
  (7) zile de la notificarea de către noi a sumei totale datorate;

  22.2.5 este posibil să vă percepem dobânzi pentru orice sumă care rămâne plătibilă nouă după ce am Închis cu o rată de 4% pe an față de rata de bază a Băncii Angliei. Dobânda se va acumula, va fi calculată zilnic și va fi compusă lunar de la data la care plata a devenit scadentă până la data la care ați efectuat plata integrală; și

  22.2.6 vă vom trimite o declarație scrisă care va explica valoarea sumelor care ne-ar putea fi datorate și valoarea sumelor reținute de noi.

  PARTEA D: GENERALITĂȚI

  23. ALȚI TERMENI IMPORTANȚI

  23.1 Ebury Partners UK Limited este o societate înregistrată în Anglia și Țara Galilor (nr. de societate 07088713), cu sediul social la adresa: 100 Victoria Street, Londra, SW1E 5JL, care este autorizată în calitate de instituție care operează cu bani electronici de către Autoritatea pentru Conduită Financiară, în temeiul Regulamentelor privind banii electronici din 2011 (FRN: 900797).

  23.2 Niciun termen expres al prezentului Contract (și nici orice termen implicit în temeiul său) nu este executoriu în temeiul Legii privind contractele (Drepturile terților) din 1999 sau altfel de către orice persoană care nu este parte la acesta.

  23.3 Putem fi de acord să comunicăm cu dvs. într-una sau mai multe limbi, în funcție de locația Reprezentantului Ebury care vă oferă serviciile. Limba de afaceri primară utilizată de Ebury este limba engleză și, dacă nu am convenit în mod expres altfel, comunicările de la dvs. către noi (în special anunțurile legale, corespondența și documentația) trebuie să fie în limba engleză.

  23.4 Putem asculta sau înregistra convorbirile telefonice cu dvs. (sau cu oricare dintre Părțile dvs. autorizate) pentru a:

  23.4.1 verifica dacă îndepliniți corect instrucțiunile și că ne respectăm obligațiile de reglementare;

  23.4.2 ajuta la detectarea sau prevenirea fraudei sau a altor infracțiuni;

  23.4.3 îmbunătăți Serviciile noastre; si

  23.4.4 in masura permisa de lege, sa o foloseasca in procedurile legale.

  23.5 În cazul în care orice parte a prezentului Contract nu este acceptată sau este dovedită a fi inaplicabilă de o instanță sau de o autoritate de reglementare, restul acestuia va continua să se aplice.

  23.6 Putem alege să nu ne impunem drepturile noastre împotriva dvs. și să facem obligatoriu contractual acest lucru împotriva noastră, oferindu-vă o notificare care stipulează în mod expres că am ales să facem acest lucru în baza acestui termen al Contractului. În toate celelalte cazuri, dacă alegem să nu exercităm drepturi împotriva dvs., putem să le exercităm totuși ulterior.

  23.7 Putem:

  23.7.1 cesiona oricare sau toate drepturile noastre în temeiul prezentului Contract oricărei terțe părți; și

  23.7.2 transfera (prin novație sau în alt mod), toate sau oricare dintre obligațiile noastre în temeiul prezentului Contract oricărei persoane (un Cesionar), cu condiția că niciun transfer al obligațiilor noastre nu va fi în vigoare până când Cesionarul nu v-a confirmat în scris că este obligat de termenii acest Contract.

  23.8 În caz de insolvabilitate a noastră, va fi desemnat un agent de serviciu terț și, în măsura permisă de Legile aplicabile, va avea dreptul să administreze orice Transferuri, Tranzacții în curs (inclusiv prin efectuarea de Închideri) și să gestioneze orice Plăți achitate sau de achitat.

  23.9 Nu puteți transfera niciunul dintre drepturile sau obligațiile care vă revin în temeiul prezentului Contract.

  23.10 Legile din Anglia și Țara Galilor vor decide cu privire la orice chestiuni legale referitoare la prezentul Contract și la relațiile noastre cu dvs. care vor fi aplicabile la momentul în care am încheiat prezentul Contract, iar instanțele din Anglia și Țara Galilor vor putea, de asemenea, să soluționeze orice chestiuni legale legate de acest Contract.

  ANEXĂ – TERMENII APLICABILI MICROÎNTREPRINDERILOR ȘI ORGANIZAȚIILOR CARITABILE

  Partea A

  1. MODIFICĂRI OBLIGATORII LA PARTEA A

  1.1 Definiții. În Clauza 2.1,

  1.1.1 „SEE” înseamnă Spațiul Economic European; și

  1.1.2 „Eveniment de forță majoră” înseamnă un eveniment cauzat de circumstanțe anormale și imprevizibile care depășesc controlul unei părți, ale cărui consecințele ar fi fost inevitabile în pofida tuturor eforturilor contrare, putând include o acțiune sau o omisiune a guvernului, a oricărui organism de reglementare sau a altei autorități competente, o întrerupere, o defecțiune, eroare sau nefuncționarea conexiunilor noastre de internet și telefon sau a altor servicii de comunicații.

  1.2 Modificări. În locul Clauzei 9.4:modificarea propusă va intra în vigoare automat la data menționată în notificarea noastră, această dată fiind de cel puțin două (2) luni de la data primirii acesteia.

  1.3 Încetarea contractului. În locul Clauzei 10.1: (Încetarea contractului):

  1.3.1 Puteți rezilia prezentul Contract în orice moment fără motiv, acordându-ne o
  (1) notificare prealabilă de cel puțin o lună de zile.

  1.3.2 Putem rezilia prezentul Contract în orice moment fără motiv, acordându-vă o
  notificare prealabilă de cel puțin două (2) luni de zile.

  1.4 În cazul unui conflict între dispozițiile prezentei Părți A din Anexă și orice alte dispoziții ale prezentului Contract, dispozițiile prezentei Părți A prevalează.

  Partea B

  2. INFORMAȚII SUPLIMENTARE OBLIGATORII PENTRU MICROÎNTREPRINDERI SAU ORGANZIAȚII CARITABILE

  2.1 Modul în care suntem reglementați. Ebury Partners UK Limited este autorizată în calitate de instituție care operează cu bani electronici de către Autoritatea pentru Conduită Financiară (cu numărul de referință al societății 900797). Pentru a afla mai multe despre noi, consultați Registrul serviciilor financiare: https://register.fca.org.uk/ sau apelați FCA la 0800 111 6768.

  2.2 În timp ce prezentul Contract este în vigoare, vă vom furniza o copie a sa, la cerere.

  2.3 Vă vom pune la dispoziție prin Sistemul online informații cheie referitoare la toate tranzacțiile din Contul dvs. de bani electronici și un istoric al tranzacțiilor în orice moment, iar aceste informații pot fi de asemenea descărcate ca un raport care poate fi stocat și reprodus într-o manieră neschimbată.

  2.4 Orice documentație pe care v-o trimitem prin e-mail poate fi trimisă ca un atașament electronic (de exemplu, ca PDF). Trebuie să vă asigurați că dispozitivele dvs. electronice sunt configurate pentru a primi comunicările noastre (de exemplu, au hardware-ul, software-ul, sistemul de operare și browser-ul corect).

  2.5 Dacă bănuim sau realizăm că, Contul dvs. de bani electronici poate face obiectul unor fraude sau amenințări de securitate, vă vom contacta utilizând datele de contact pe care le deținem pentru dvs.

  2.6 Dacă sunteți nemulțumit de oricare dintre Serviciile noastre, ne puteți contacta în scris, utilizând oricare din următoarele detalii:

  Adresă de corespondență: Compliance Department Ebury (Departamentul de Conformitate)
  Ebury Partners UK Limited
  100 Victoria Street
  Londra, SW1E 5JL
  E-mail: eburycompliance@ebury.com

  Dacă doriți să discutați direct cu un Reprezentant Ebury, vă rugăm să folosiți numerele de telefon de contact de la următorul link: https://www.ebury.com/contact-us/.

  2.7 Este posibil să aplicăm limite de cheltuieli pentru Contul dvs. de bani electronici (de exemplu, suma maximă pentru Transferuri sau Tranzacții pe care le puteți face într-o zi sau expunerea maximă pe care o puteți avea față de o monedă) și vă vom informa dacă facem acest lucru.

  2.8 Nu impunem comisioane sau tarife pentru Serviciile noastre, cu excepția Transferurilor sau Tranzacțiilor în aceeași monedă, unde putem impune o taxă rezonabilă pe care o vom negocia cu dvs. Vă vom informa despre taxele noastre înainte de a accepta orice Tranzacții sau Transferuri.

  2.9 Cu toate acestea, alte părți ar putea impune taxe, tarife sau impozite. De exemplu, o bancă corespondentă implicată în procesarea taxei de Transfer vă percepe o taxă pentru a transmite fonduri către Contul beneficiarului.

  2.10 Cursurile de schimb pe care le folosim sunt cursuri de schimb variabile care se schimbă constant pe tot parcursul zilei (de exemplu, pentru a reflecta mișcările pe piețele valutare). Cursul de schimb aplicat plăților dvs. va apărea în extrasul dvs. Cu excepția cazului în care am convenit altfel cu dvs., cursul de schimb pe care îl vom aplica Transferurilor (inclusiv oricăror plăți viitoare datate) și Tranzacțiilor care sunt într-o altă monedă decât moneda Contului dvs. de bani electronici va fi cursul aplicabil în momentul prelucrării plății. Ne puteți contacta pentru a afla tariful care se va aplica prin contactarea Reprezentantului dvs. Ebury.

  2.11 În cazul în care confirmați un Ordin (și efectuați o plată conform Clauzei 19) într-o Zi nelucrătoare [sau după orele noastre de tranzacționare (pe care le vom pune la dispoziție pe site-ul nostru)], vom procesa Transferul dvs. în următoarea Zi lucrătoare.

  2.12 Vom trimite fondurile către Contul beneficiarului pe care îl specificați în Formularul de cerere.

  2.13 În cazul în care Contul beneficiarului este în SEE și este în lire sterline (£), euro (€) sau altă valută SEE, furnizorul de cont (de exemplu, banca) va primi banii în termen de două zile lucrătoare după ce ne-ați solicitat să-i trimitem. În caz contrar, furnizorul de cont va primi banii în termen de patru zile lucrătoare după ce ne-ați solicitat să-i trimitem.

  2.14 În cazul în care furnizorul de cont se află în SEE și Contul beneficiarului este într-o monedă SEE, furnizorul de cont este obligat prin lege să pună banii în Contul beneficiarului de îndată ce îl primește. Practicile bancare pot varia în cazul în care trimiteți bani într-un cont într-o monedă non-SEE sau într-un cont în afara SEE – pentru mai multe informații cu privire la momentul în care o plată va fi creditată într-un astfel de cont, puteți întreba furnizorul Contului beneficiarului.

  2.15 Dacă un Transfer pe care ne-ați solicitat să-l realizăm în cadrul SEE nu ajunge în momentul în care ar trebui, ne puteți cere să contactăm furnizorul Contului beneficiarului și să îi cerem să-l trateze ca și cum ar fi fost realizat în orice moment.

  2.16 Furnizorul Contului beneficiarului poate aplica propriile taxe Transferului.

  2.17 Cu excepția cazului în care convenim altfel, vă vom oferi extrase în fiecare lună, gratuit, cu condiția să fi fost efectuate tranzacții de plată în cont în cursul lunii.

  Partea C

  3. MODIFICĂRI OBLIGATORII CU PRIVIRE LA PARTEA B (CONTUL DE BANI ELECTRONICI) PENTRU MICROÎNTREPRINDERI ȘI ORGANIZAȚII CARITABILE

  3.1 Execuția necorespunzătoare

  3.1.1 Dacă există o Tranzacție executată în mod incorect sau neexecutată din Contul de bani electronici, vom restitui, fără întârziere nejustificată, suma plății și toate taxele pe care le-ați plătit ca urmare a celorlalte dispoziții din prezenta Parte C.

  (a) Nu vom fi responsabili în cazul în care eroarea a fost cauzată de furnizorul de servicii de plată al expeditorului (pentru o plată în Contul de bani electronici) sau de furnizorul de servicii de plată al destinatarului (pentru o plată din Contul de bani electronici), cu excepția cazului în care suntem, de asemenea, furnizorul serviciilor de plată.

  (b) În cazul în care o plată ajunge la persoana greșită sau este întârziată deoarece ne-ați dat detalii greșite, nu vom fi responsabili, dar vom depune eforturi rezonabile pentru a încerca să recuperăm suma. Putem percepe costuri rezonabile pentru a face acest lucru.

  3.2 Plăți neautorizate

  3.2.1 Dacă se efectuează o plată din Contul de bani electronici pe care nu ați autorizat-o, vă vom restitui fără întârziere nejustificată, suma plății și toate taxele pe care le-ați plătit ca urmare a celorlalte dispoziții din prezenta Parte C.

  3.2.2 Dacă putem demonstra că ați acționat în mod fraudulos, veți fi răspunzător pentru toate plățile din Contul de bani electronici pe care nu le-am putut opri.

  3.2.3 Dacă vă putem demonstra că ați dat dovadă de neglijență gravă în menținerea în siguranță a numelui și a parolei de autentificare la Contul dvs. de bani electronici sau a oricărui dispozitiv utilizat de dvs. pentru a accesa Serviciile noastre, veți fi răspunzător pentru plățile din Contul de bani electronici, dar numai dacă plățile nu sunt în legătură cu un contract la distanță (așa cum este definit în regulamentul 62 PSR) și numai până când ne-ați informat că vreun dispozitiv sau detalii de conectare au fost pierdute, furate sau ar putea fi utilizate în mod abuziv.

  3.2.4 Trebuie să ne anunțați fără întârzieri nejustificate (utilizând detaliile de la Clauza 12.1) dacă luați cunoștință de Pierderea, furtul sau utilizarea abuzivă a detaliilor dvs. de conectare la Profil sau a oricărui dispozitiv pe care îl utilizați pentru a vă accesa Profilul.

  3.3 Nu vom furniza o rambursare conform paragrafelor 3 sau 3.2 dacă nu ne aduceți în atenție o tranzacție neautorizată sau executată incorect fără întârzieri nejustificate și în orice caz în termen de treisprezece (13) luni de la data Tranzacției.

  3.4 Vom fi răspunzători pentru orice Pierdere suferită de dvs. ca rezultat al încălcării de către noi a acestui Contract. Există două excepții de la această regulă:

  3.4.1 nu vom fi responsabili pentru Pierderile sau costurile cauzate de un Eveniment de forță majoră; și

  3.4.2 nu vom fi responsabili pentru Pierderi sau costuri în care Legile aplicabile au solicitat să încălcăm acest Contract.

   

  Act adițional la Acordul: Ebury Partners UK Limited – Conturile Valutare Ebury

  Acești termeni de utilizare („Termenii”) reprezintă un act adițional la Acordul de cooperare Ebury incheiat intre dvs. și Ebury Partners UK Limited („noi”, „pe noi”, „al nostru”). Acești Termeni nu sunt nici separați, nici independenți de Acordul de cooperare Ebury și acest act adițional constituie un acord cadru care stabilește informații despre conturile valutare. Dacă ați încheiat deja acest Acord de cooperare, acesta vi se va aplica în continuare. Conturile valutare pot fi puse la dispoziție de Ebury sau de una dintre Băncile Partenere ale Ebury. În caz de conflict, termenii și condițiile Ebury vor avea prioritate. Orice termeni definiți pe care îi utilizăm mai jos sunt identici cu cei stabiliți în respectivul Acord de cooperare.

  CONTURILE VALUTARE

  Ebury puteti deține unul sau mai multe conturi valutare la noi, acesta constând dintr-un număr de cont și alte informații necesare pentru a accepta plățile într-o monedă dată. Aceste detalii despre cont reprezintă o adresă de rutare pentru Contul dvs. E-Money. Aceasta înseamnă că plățile trimise către aceste conturi valutare vor fi reconciliate cu soldul dvs. E-money cu Ebury.
  Fondurile primite prin conturile dvs. valutare vor fi tratate exact în același mod ca orice alte fonduri pe care le dețineți la noi (consultați Clauza 13 din Acordul de cooperare Ebury).
  Înainte de a vă pune la dispoziție conturile valutare, vă putem solicita informații suplimentare sau documentații pentru a vă conforma cu obligațiile noastre față de autoritățile de reglementare sau de altă natură, conform Legilor aplicabile. Trebuie să ne furnizați aceste informații solicitate într-o perioadă de timp rezonabilă.
  Vă revine responsabilitatea de a plăti toate impozitele și taxele aferente care vă pot fi solicitate la plată (în orice jurisdicție) ca urmare a faptului că primiți fonduri în conturile dvs. valutare. Dacă nu vă este clar care sunt obligațiile dvs., trebuie să solicitați consiliere independentă din partea unui profesionist în materie fiscală.

  RESTRICȚII PRIVIND UTILIZAREA CONTURILOR VALUTARE

  Eligibilitatea de a utiliza conturile valutare este supusă modificării și depinde de anumite restricții la nivel de țară și de legislația aplicabilă.

  FONDURILE DE INTRARE ALE TERȚILOR

  Puteți oferi tertilor detalii despre conturile dvs. valutare atribuite către terți, pentru ca aceștia să vă poată trimite fonduri într-o monedă dată. Trebuie reținut faptul că monedele acceptate sunt supuse modificării și pot face obiectul unor restricții ulterioare. Consultați un Reprezentant Ebury pentru a verifica dacă moneda pe care vă așteptați să o primiți este acceptată sau nu și vizitați site-ul web pentru informații suplimentare despre conturile dvs. valutare.

  Puteți să primiți plăți de la următorii terți dacă sunteți client persoana juridica:
  ● clienții dvs.;
  ● furnizori sau alți parteneri comerciali;
  ● sucursale ale companiei dvs. sau alte entități juridice din cadrul grupului dvs. de companii; și/sau
  ● în cazul în care comercializați bunuri online, piețele online aprobate sau portalurile de plăți (dacă nu sunteți sigur că piața pe care comercializați bunuri este aprobată, vă rugăm să luați legătura cu managerul dvs. de cont, care vă va putea ajuta).

  Puteți să primiți plăți de la următorii terți dacă sunteți client persoana fizica:
  ● rude și prieteni;
  ● angajatorul dvs;
  ● un alt terț supus aprobării din partea Ebury.

  Cu toate acestea, nu puteți utiliza Contul dvs. valutar:
  ● pentru a configura debite directe;
  ● pentru a primi plăți de la creditorii pe termen scurt.

  Pentru anumite încasări, este posibil să vă solicităm să furnizați informații suplimentare (în acord cu obligațiile dvs. conform Legilor aplicabile): de exemplu, este posibil să vă solicităm copii după facturile pentru una sau mai multe încasări.
  Este important ca dvs. sau terțul (după caz) să introduceți detaliile corecte despre Contul valutar când efectuați plata transferului de intrare. În momentul în care am primit fondurile vom emite valoarea corespunzătoare de Bani electronici pentru a credita Contul dvs. E-Money.
  Dacă dvs. sau un terț introduceți detalii incorecte despre Contul valutar în legătură cu plata, consecința este că nu vom primi fondurile și nu suntem responsabili pentru niciun fel de pierderi pe care le suportați.
  Dacă primiți fondurile într-o valută diferită de cea din detaliile despre Contul dvs. valutar, banca primitoare poate aplica un tarif de conversie valutară. Ebury nu va fi responsabilă pentru niciun fel de pierderi pe care le puteți suporta ca urmare a acestui schimb valutar.
  Dacă primiți fonduri într-o valută neacceptată, tranzacția poate fi respinsă și nu putem fi trași la răspundere în acest sens.

  ELIGIBILITATEA

  Puteți fi eligibili pentru un Cont valutar dacă:

  ● dețineți un Cont E-Money la noi; și
  ● nu întreprindeți niciun fel de „Activități excluse”, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1.

  Ebury își rezervă dreptul de a refuza să vă pună la dispoziție conturile valutare.

  RETURURI ȘI RAMBURSĂRI

  Plățile efectuate în Contul dvs. valutar pot fi supus stornării, de exemplu dacă unul dintre clienții dvs. își exercită drepturile de anulare. Dacă primim o astfel de solicitare, putem deduce suma relevantă din Contul dvs. E-Money şi să o plătim din nou către plătitor sau către furnizorul de servicii de plăți al plătitorului.

  Plățile efectuate din străinătate de către dvs. sau de către un terț nu sunt eligibile pentru SCHEMA DE PLATĂ MAI RAPIDĂ. În cazul în care primim plăți din străinătate în conturi din Regatul Unit sau Marea Britanie, acestea vor fi returnate și creditate în contul din care au fost efectuate. Nu răspundem pentru costurile suportate în acest fel.

  SUSPENDAREA SAU ÎNCETAREA UTILIZĂRII CONTURILOR DVS. VALUTARE

  Dacă dvs. sau noi reziliem Acordul de cooperare, acești Termeni nu vi se mai aplică de la data la care Acordul de cooperare încetează să-și producă efectele.
  În caz contrar, putem suspenda sau rezilia Contul dvs. valutar fără preaviz dacă:

  ● încălcați oricare dintre acești Termeni (sau orice alt acord aferent), de exemplu, în cazul în care constatăm că desfășurați Activități excluse;
  ● ni se impune sau ni se solicită să procedăm astfel din partea oricărei instanțe de judecată competentă, autorități guvernamentale sau autorități de reglementare; sau
  ● avem cunoștințe despre sau suspectăm în mod rezonabil că încălcați Legile aplicabile (sau este posibil să cauzați încălcarea acestora de către Ebury), inclusiv pe cele referitoare la antifraudă sau împotriva spălării de bani/finanțarea actelor contrateroriste.

  De asemenea, putem, la discretia noastra rezonabila, să vă suspendăm conturile valutare (sau să restricționăm funcționalitatea acestora) în cazul în care considerăm că acestea au fost compromise sau avem alte preocupări referitoare la securitate. De exemplu, vă putem suspenda capacitatea de a accepta plățile în anumite valute.
  Când este posibil, vă vom transmite înștiințarea de suspendare. Vă vom transmite înștiințarea de suspendare sau restricționare și motivele privind o astfel de suspendare sau restricționare cât mai repede posibil, înainte de aplicarea suspendării sau a restricției sau imediat după aceea, cu excepția cazului în care înștiințarea dvs. ar fi ilegală sau ar compromite măsurile noastre de securitate.

  ANEXA 1

  ACTIVITĂȚI EXCLUSE

  Nu vom pune conturile valutare la dispoziția companiilor și nu acceptăm tranzacțiile care implică:
  ● Droguri ilegale și accesorii pentru droguri;
  ● Medicamente cu prescripție de la farmacii fără licență sau online;
  ● Loterii sau servicii de jocuri de noroc fără licență;
  ● Conținut pentru adulți;
  ● Documente falsificate;
  ● Produse și servicii care încalcă drepturile de autor / bunuri contrafăcute;
  ● Împrumuturi până la salariu și amanete; sau
  ● Criptomonede.
  ● Orice altă activitate care este considerată ilegală.

  Ebury Partners UK Ltd
  3rd Floor, 100 Victoria Street | London SW1E 5JL
  T +44 (0) 20 3872 6670
  info@ebury.com | ebury.com