Termeni si Conditii

Persoane Fizice

  PARTEA A: PREAMBUL

  1. RELAȚIA NOASTRĂ CU DVS.

  1.1 Contractul de stabilire a realtiei dintre parti („Contractul”) cuprinde termenii și condițiile care reglementează relația dintre persoana (care acționează în afara cursului normal al activității sau al profesiei) menționată în Formularul de cerere („Clientul”, „dvs.”) și Ebury Partners UK Limited („Ebury”, „noi”, „nouă”, „nostru”), care se aplică anumitor produse și servicii ale noastre. Produsele și serviciile noastre vă permit:

  1.1.1 încărcarea fondurilor într-un cont de moneda electronica;

  1.1.2 efectuarea de plăți către unul sau mai mulți Beneficiari desemnați de dvs.; și

  1.1.3 efectuarea de tranzacții valutare (inclusiv contracte comerciale de tip spot și forward);

  denumite în mod colectiv, „Serviciile”.

  Termenii și condițiile stabilite în acest document (“Termenii”) sunt singurii termeni care formează Contractul. Vă vom oferi termeni și condiții separate pentru orice servicii care nu intră în domeniul de aplicare al Contractului.

  1.2 Vă recomandăm să păstrați o copie a tuturor documentelor care alcătuiesc Contractul. Dacă doriți o copie a oricărui document, ne puteți contacta (folosind detaliile de la Clauza 11.1). De asemenea, puteți găsi o copie a celei mai recente versiuni a acestor termeni și condiții pe site-ul nostru.

  1.3 Pe perioada de valabilitate a prezentul Contract, vă putem furniza oricand, la cerere o copie a sa.

  1.4 Acești Termeni sunt împărțiți în patru părți separate:

  1.4.1 Partea A stabilește termenii și condițiile care guvernează relația noastră cu dvs.;

  1.4.2 Partea B stabilește termenii specifici care guvernează Contul dvs. de moneda electronica (și orice Ordine pe care le-ați puteți plasa utilizând Contul de moneda electronica);

  1.4.3 Partea C stabilește termenii specifici care guvernează Serviciile de schimb valutar pe care le furnizăm, inclusiv contractele spot și forward; și

  1.4.4 Partea D prezintă câteva informații generale și alți termeni importanți care guvernează Contractul.

  2. DEFINIȚII ȘI INTERPRETARE

  2.1 În cazul în care cuvintele de mai jos sunt scrise cu majuscule în acești Termeni, înseamnă:

  2.1.1 „Afiliat” înseamnă, în ceea ce privește o parte, fiecare societate care este la momentul relevant Controlată de, Controlează sau este aflată sub Control comun cu o astfel de parte.

  2.1.2 „Legi aplicabile” înseamnă orice lege, statut, reglementare sau cerință obligatorie din punct de vedere juridic sau ordin așa cum a fost interpretat, ținând seama în mod corespunzător de politica de reglementare, orientările sau codul din domeniu, care se referă la oricare dintre părți sau la obiectul în cauză, inclusiv (cu modificările ulterioare) (i) EMR; (ii) PSR; (iii) Reglementările din Regatul Unit privind spălarea banilor din 2017; (iv) Legea privind veniturile din infracțiuni din 2002; Legea britanică privind terorismul din 2000 (cu modificările ulterioare); (v) regimurile britanice și internaționale privind sancțiunile financiare, (vi) legislatia din Romania privind spalarea banilor precum si (vii) legislatia privind protectia consumatorului din Romania.

  2.1.3 „Formular de cerere” înseamnă Partea 1 a Formularului de cerere, orice termeni suplimentari și orice alte informații furnizate de dvs. în acest document.

  2.1.4 „Parte autorizată” înseamnă orice persoană fizică specificată în calitate de „Parte autorizată” în Partea 1 a Formularului de cerere.

  2.1.5 „Beneficiar” înseamnă persoana dvs. sau orice beneficiar terță parte pe care îl includeți în Ordinul dvs.

  2.1.6 „Contul beneficiarului” înseamnă contul bancar la care trimiteți fonduri.

  2.1.7 „Zi lucrătoare” înseamnă o zi în care băncile sunt deschise pentru activități bancare în Londra.

  2.1.8 „Închidere” înseamnă inversarea unei Tranzacții în condițiile prevăzute în Clauza 21 sau în alt mod în temeiul prezentului Contract.

  2.1.9 „Data livrării” înseamnă Ziua lucrătoare la care vom trimite fonduri către Contul beneficiarului.

  2.1.10 „Contul de moneda electronica” înseamnă contul de monedă electronică pe care vi-l vom pune la dispoziție și care va fi operat și utilizat în conformitate cu acești Termeni.

  2.1.11 „Reprezentant Ebury” înseamnă orice reprezentant al nostru, pe care îl puteți contacta în legătură cu Serviciile.

  2.1.12 „SEE” înseamnă Spațiul Economic European.

  2.1.13 „Data intrării în vigoare” înseamnă data prevăzută în Clauza 4.1.

  2.1.14 „EMR” înseamnă Regulamentul din Anglia privind banii electronici din 2011 (cu modificările ulterioare).

  2.1.15 „Eveniment de forță majoră” înseamnă un eveniment, extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil cauzat de circumstanțe anormale și imprevizibile care depășesc controlul unei părți, ale cărui consecințele ar fi fost inevitabile în pofida tuturor eforturilor contrare, putând include o acțiune sau o omisiune a guvernului, a oricărui organism de reglementare sau a altei autorități competente, o întrerupere, o defecțiune, eroare sau nefuncționarea conexiunilor noastre de internet și telefon sau a altor servicii de comunicații.

  2.1.16 „Contract forward” înseamnă un contract de schimb valutar în baza căruia suntem de acord ca, la o anumită dată sau într-un anumit interval de date în viitor, să schimbăm banii la un curs de schimb convenit și la un timp convenit, ceea ce înseamnă facilitarea plății pentru bunuri, servicii sau investiții directe identificabile.

  2.1.17 „Insolvent” înseamnă că dvs. sau orice altă persoană luați (sau amenință să luați) orice măsură în legătură cu:

  (a) falimentul dvs. (inclusiv, pentru evitarea oricărei îndoieli, dacă o cerere de faliment este depusă împotriva dvs. sau o cerere pentru propriul faliment);

  (b) Pierderea in orice fel a capacitatii de exercitiu;

  (c) orice măsură similară luată în orice jurisdicție; sau

  (d) nu aveți capacitatea sau vă admiteți incapacitatea de a vă plăti datoriile în momentul în care acestea sunt scadente sau sunteți considerat sau declarat că nu sunteți în măsură să vă plătiți datoriile conform legii aplicabile.

  2.1.18 „Ordin limită” înseamnă un ordin de a schimba bani la un curs de schimb specificat și într-un anumit interval de timp.

  2.1.19 „Pierderea (Pierderile)” inseamna toate Pierderile de piata associate cu miscarile cursurilor de schimb valutar, prejudiciile, costurile, pasivele, Pierderile, creantele, hotararile, penalitatile, amenzile, cheltuielile (inclusiv onorariile se cheltuielile rezonabile ale avocatilor si contabililor) de investigatii, sumele platite in decontare, costurile de judecata si alte cheltuieli de judecata.

  2.1.20 „Marjă” înseamnă fonduri (în orice monedă pe care o putem specifica) pe care vi le-am putea solicita ca garanție pentru încheierea unui Contract forward cu dvs.

  2.1.21 „Apel în marjă” înseamnă o solicitare din partea noastră pentru o sumă pe care o considerăm necesară pentru a menține valoarea Marjei în raport cu valoarea Monedei de cumpărare.

  2.1.22 „Cont desemnat” înseamnă contul bancar Ebury pe care îl specificăm în Confirmarea plății.

  2.1.23 „Sistem online” înseamnă platforma electronică și interfața (găzduită de noi) prin care puteți accesa majoritatea (dar nu toate) Serviciilor.

  2.1.24 „Ordin” înseamnă orice informație pe care ne-o puteți furniza cu privire la (a) un Transfer; sau (b) o Tranzacție.

  2.1.25 „Plată” înseamnă fondurile disponibile primite de noi de la dvs. în legătură cu o Tranzacție în conformitate cu Clauza 18.

  2.1.26 „Suma de plată” înseamnă suma integrală pe care trebuie să ne-o plătiți pentru a vă finaliza Tranzacția, așa cum este specificat în Confirmarea instrucțiunii de plată.

  2.1.27 „Confirmarea instrucțiunii de plată” înseamnă e-mailul pe care îl vom trimite în scopul confirmării Sumei de plată și a Contului beneficiarului.

  2.1.28 „Moneda de cumpărare” înseamnă moneda pe care o cumpărați de la noi.

  2.1.29 „PSR” înseamnă Regulamentul din Anglia privind serviciile de plată din 2017.

  2.1.30 „Moneda de vânzare” înseamnă moneda pe care v-o vindem.

  2.1.31 „Servicii” înseamnă serviciile de schimb valutar și conexe prevăzute la Clauza 1.1.

  2.1.32 „Contract spot” înseamnă un contract de schimb valutar în baza căruia suntem de acord să schimbăm banii la un curs convenit în termen de 48 de ore de la data încheierii contractului.

  2.1.33 „Tranzacție” înseamnă un Contract spot, un Contract forward, încheiat în conformitate cu Clauza 4.

  2.1.34 „Transfer” înseamnă un transfer de fonduri către un Beneficiar desemnat de dvs.

  2.1.35 „Confirmarea de primire a tranzacției” înseamnă o confirmare trimisă de noi (prin e-mail) care conține detalii despre o Tranzacție.

  2.2 Am împărțit Termenii în secțiuni și am inserat o serie de titluri pentru a fi mai ușor de citit. Titlurile nu sunt destinate să afecteze modul în care Termenii sunt interpretați.

  3. MODUL DE ACCESARE A SERVICIILOR NOASTRE

  3.1 Pentru a utiliza Serviciile noastre, trebuie să vă înregistrați pentru a crea un Cont de moneda electronica fie:

  3.1.1 folosind Sistemul nostru online, făcând clic pe „Open Account (Deschide cont)” și urmând instrucțiunile; sau

  3.1.2 completând un Formular de cerere (pe care vi-l vom furniza) și semnând și returnând acordul dvs. la noi.

  3.2 Când utilizați Sistemul online:

  3.2.1 trebuie să luați toate măsurile rezonabile pentru a păstra în permanență siguranța datelor dvs. de conectare la Contul de moneda electronica și să nu le dezvăluiți nimănui (Notă. Este recomandabil să vă schimbați parola în mod regulat [cel puțin la fiecare trei (3) până la șase (6) luni] pentru a reduce riscul unei breșe de securitate în ceea ce privește Contul dvs. de moneda electronica;

  3.2.2 dacă aveți vreo indicație sau suspiciune cu privire la Pierderea, furtul, însușirea abuzivă, folosirea neautorizată sau altfel compromiterea datelor dvs. de conectare, a parolei sau a altor caracteristici de securitate legate de Contul dvs. de moneda electronica, trebuie să ne contactați fără întârziere după ați luat cunoștință de Pierderea, furtul, însușirea abuzivă sau folosirea neautorizată și să vă schimbați parola și

  3.2.3 în cazul în care credeți că altcineva vă cunoaște parola, trebuie să o schimbați cât mai curând posibil.

  3.3 Putem solicita documentație suplimentară de la dvs. pentru a ne conforma obligațiilor față de autoritățile noastre de reglementare sau în conformitate cu Legile aplicabile.

  4. RELAȚIA DVS. CU NOI

  4.1 Prezentul Contract va produce efecte imediat după următoarele evenimente:

  4.1.1 atunci când vă înregistrați prin site-ul nostru și faceți clic pentru a accepta Termenii; sau

  4.1.2 în cazul în care comunicăm telefonic sau prin e-mail, la primirea unei copii scanate semnate a prezentului Contract (în cazul în care comunicăm prin telefon sau prin e-mail),

  fiecare fiind „Data intrării în vigoare”.

  4.2 Prezentul Contract va începe de la Data intrării în vigoare și va continua să fie în vigoare și să producă efecte pe termen nelimitat, cu excepția cazului în care și până când este reziliat de dvs. sau noi în conformitate cu Clauza 9.

  4.3 Trebuie să ne informați cât mai curând posibil dacă vreuna dintre informațiile pe care ni le-ați furnizat se modifică, inclusiv:

  4.3.1 o schimbare a numelui, a adresei sau a Părților autorizate; sau

  4.3.2 o schimbare substanțială a poziției dvs. financiare.

  5. GARANȚIILE DVS.

  5.1 Ne declarați și ne garantați că, la momentul executării acestui Contract (și în mod continuu după aceea):

  5.1.1 veți respecta în orice moment toate Legile aplicabile și nu veți utiliza Serviciile în scopul spălării de bani, evaziunii fiscale sau finanțării terorismului;

  5.1.2 nu veți folosi Serviciile noastre pentru tranzacții speculative; și

  5.1.3 toate informațiile furnizate nouă (inclusiv în Formularul de cerere) în decursul timpului, sunt reale, exacte și complete.

  6. RĂSPUNDERE

  6.1 Dat fiind faptul că acești Termeni vă sunt furnizați in calitate de persoană fizică, nu vom fi responsabili pentru Pierderile sau costurile de afaceri pe care le suferiți (cum ar fi Pierderea profitului sau a unei oportunități de afaceri).

  6.2 Noi nu suntem responsabili față de dvs. pentru orice Pierderi pe care le suferiți:

  6.2.1 dacă suntem împiedicați de Legea aplicabilă să ne îndeplinim oricare dintre obligațiile care decurg din prezentul Contract;

  6.2.2 dacă decurg din sau în legătură cu un Eveniment de forță majoră; sau

  6.2.3 dacă decurg din sau în legătură cu orice Transfer sau Tranzacție dacă am acționat conform instrucțiunilor dvs. directe.

  6.3 Nimic din prezentul Contract nu va opera pentru a exclude sau a restricționa răspunderea fiecărei părți pentru:

  6.3.1 deces sau vătămare corporală rezultată din neglijență;

  6.3.2 fraudă, ​​denaturare frauduloasă sau înșelăciune; sau

  6.3.3 orice altceva care nu poate fi restrâns sau exclus prin Legile aplicabile.

  7. DREPTURI DE COMPENSARE

  7.1 În orice moment putem compensa orice sumă pe care ne-o datorați cu:

  7.1.1 orice datorie pe care o avem față de dvs. (fie în temeiul prezentului Contract, fie în alt mod) dacă datoriile care trebuie compensate sunt exprimate în valute diferite, putem converti oricare datorie la cursul de piață în scopul compensării; și/sau

  7.1.2 orice sumă care v-a fost atribuită păstrată în Contul de moneda electronica.

  7.2 Toate sumele care ne sunt datorate în conformitate cu această Clauză 7 ne vor fi plătite în totalitate și veți putea deduce sau reține numai sumele supuse impozitării conform prevederilor Legilor aplicabile.

  7.3 Dacă termenul de plata, de șapte (7) zile, a fost depășit, veți plăti dobândă la suma restantă, la o rată de 2% pe an peste rata de bază a băncii Barclays Bank PLC (sau orice rată succesoare). Aceste dobânzi se acumulează zilnic de la data scadenței până la plata efectivă a sumei restante.

  7.4 Dacă orice sumă rămâne neplătită, putem lua măsuri de colectare a datoriilor, inclusiv prin numirea unei agenții de colectare a datoriilor sau a altor terțe părți, pentru a ne ajuta să recuperăm orice sumă datorată și plătibilă de dvs. către noi.

  8. MODIFICAREA CONTRACTULUI

  8.1 Posibil, in viitor, va trebui să modificăm termenii prezentului Contract. Putem anticipa câteva dintre motivele pentru care ar fi corect ca noi să facem acest lucru și le-am enumerat mai jos, dar în viitor am putea dori, de asemenea, să facem schimbări din alte motive.

  8.2 Putem schimba acest Contract din orice motiv (inclusiv următoarele), orice schimbare fiind un răspuns rezonabil și proporțional la o schimbare care ne afectează sau despre care credem în mod rezonabil că ne va afecta:

  8.2.1 din cauza unei modificări a Legilor aplicabile, de exemplu, este posibil să ne schimbăm cerințele pentru păstrarea Contului dvs. de moneda electronica în siguranță pentru a respecta standardele noi, mai exigente, stabilite de lege;

  8.2.2 dacă schimbarea vă aduce beneficii, de exemplu atunci când introducem produse sau servicii noi sau le îmbunătățim pe cele existente;

  8.2.3 pentru a reflecta o schimbare a costurilor noastre pentru a vă gestiona Contul de moneda electronica sau de a vă furniza servicii conexe, de exemplu prin introducerea unei noi taxe;

  8.2.4 ca răspuns la posibilele riscuri pentru securitatea Contului dvs. de moneda electronica, de exemplu prin modificarea pașilor de securitate pe care trebuie să îi urmați pentru a vă accesa Contul sau pentru a trimite un Ordin; sau

  8.2.5 să răspundem oricărei alte schimbări care ne afectează, dacă este corect să transmitem efectele schimbării asupra dvs., de exemplu, pentru a reflecta evoluția plăților digitale.

  8.3 Am putea efectua modificări pentru orice alt motiv pe care nu îl putem prevedea, de exemplu, pentru a răspunde la schimbările concurenților noștri, care afectează modul în care dorim să vă livrăm serviciile noastre.

  8.4 Vă vom notifica în scris despre orice modificare a acestui Contract (prin poștă sau prin e-mail). Modificarea propusă va intra în vigoare automat la data menționată în notificarea noastră, această dată fiind de cel puțin două (2) luni de la data primirii acesteia. In cazul in care nu sunteti de acord cu modificarile propuse aveti dreptul de a rezilia imediat Contractul.

  8.5 Atunci ne puteți informa la help@ebury.com dacă doriți să reziliați acest Contract (și să vă închideți Contul de moneda electronica) înainte de intrarea în vigoare a modificării; altfel, se va considera că ați acceptat modificarea.

  9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

  9.1 Puteți rezilia prezentul Contract în orice moment fără motiv, acordându-ne o notificare prealabilă de cel puțin o lună de zile.

  9.2 Putem rezilia prezentul Contract în orice moment fără motiv, acordându-vă o notificare prealabilă de cel puțin două (2) luni de zile.

  9.3 Putem rezilia acest Contract imediat fără notificare (integral sau parțial) dacă:

  9.3.1 utilizați Serviciile noastre în mod fraudulos sau ilegal;

  9.3.2 suntem obligați să facem acest lucru prin lege sau de către un organism de reglementare;

  9.3.3 în opinia noastră (acționând în mod rezonabil), trebuie să facem acest lucru pentru a ne îndeplini obligațiile legale sau de reglementare; sau

  9.3.4 încălcați acest Contract sau orice acord cu Afiliat nostri.

  Vă vom informa în acest sens cât mai repede posibil dacă Legea aplicabila ne permite.

  9.4 În caz contrar, este posibil să suspendăm sau să reziliem prezentul Contract sau Serviciile (în totalitate sau parțial) în orice moment, cu efect imediat, sub rezerva notificării, în cazul în care:

  9.4.1 încălcați orice declarație sau garanție semnificativă sau încălcați altfel în mod semnificativ prezentul Contract;

  9.4.2 încălcați sau nu respectați în orice alt mod Legile aplicabile;

  9.4.3 avem orice dubii justificate cu privire la caracterul adecvat al informațiilor pe care ni le-ați furnizat;

  9.4.4 o autoritate de reglementare sau de aplicare a legii competentă inițiază o acțiune de reglementare sau de executare sau o anchetă împotriva dvs.;

  9.4.5 există alte schimbări în situația dvs. (inclusiv o deteriorare sau modificare a poziției dvs. financiare) pe care le considerăm a fi substanțial negative pentru continuarea Serviciilor;

  9.4.6 un Eveniment de forță majoră continuă mai mult de trei (3) luni calendaristice succesive.

  10. CONSECINȚELE ÎNCETĂRII CONTRACTULUI

  10.1 La expirarea sau la încetarea acestui Contract, din orice motiv, trebuie:

  10.1.1 să efectuați imediat plata în întregime pentru toate Tranzacțiile în curs (pentru evitarea oricarui dubiu, vom avea în continuare drept să compensăm sau să deducem sumele în conformitate cu Clauza 7); și

  10.1.2 cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul Contract și sub rezerva oricăror drepturi sau obligații acumulate înainte de reziliere, niciuna dintre părți nu are nicio altă obligație față de cealaltă parte în temeiul prezentului Contract.

  10.2 În urma rezilierii prezentului Contract:

  10.2.1 vom închide toate Tranzacțiile în curs; și

  10.2.2 vom deduce din Contul dvs. de moneda electronica toate taxele și alte sume datorate în temeiul prezentului Contract și vom transfera fondurile rămase în contul dvs. bancar desemnat (fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentului Contract).

  10.3 Încetarea prezentului Contract nu aduce atingere dispozițiilor sale care sunt destinate, în mod expres sau subînțeles, să supraviețuiască.

  11. CONTACTUL CU NOI/RECLAMAȚII

  11.1 Dacă doriți să ne contactați în legătură cu Contul dvs. de moneda electronica sau cu oricare dintre Servicii, puteți face acest lucru (cu excepția cazului în care specificăm altfel) prin intermediul unui Reprezentant Ebury sau altfel, contactând help@ebury.com.

  11.2 Dacă sunteți nemulțumit de oricare dintre Serviciile noastre, ne puteți contacta în scris, utilizând oricare din următoarele detalii:

  Adresă de corespondență: Compliance Department (Departamentul de conformitate)
  Ebury Partners UK Limited
  100 Victoria Street
  Londra
  SW1E 5JL

  E-mail: eburycompliance@ebury.com

  11.3 Dacă doriți să discutați direct cu un Reprezentant Ebury, vă rugăm să folosiți numerele de telefon de contact de la următorul link: https://www.ebury.com/contact-us/.

  11.4 Pentru mai multe informații despre politica noastră privind reclamațiile, vă rugăm să consultați www.ebury.com/complaints-policy/.

  11.5 Dacă reclamația dvs. rămâne nerezolvată, este posibil să aveți dreptul să o înaintați Serviciului Ombudsmanului Financiar („FOS”). Informații suplimentare, detalii de contact și cerințele de eligibilitate pot fi găsite la www.financialombudsman.org.uk. În anumite circumstanțe, puteți, de asemenea, să trimiteți reclamația către FCA, care va utiliza reclamația dvs. pentru a-și informa activitățile de reglementare. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să contactați FCA la 0800 111 6768 (apel gratuit).

  11.6 De asemenea, ați putea avea dreptul să utilizați platforma Comisiei Europene de soluționare a litigiilor online pentru a vă soluționa reclamația. Platforma poate fi găsită la ec.europe.eu/adr.

  11.7 Serviciile noastre nu sunt acoperite de Schema de compensare a serviciilor financiare din Regatul Unit.

  PARTEA B: CONTUL DVS. DE MONEDA ELECTRONICA

  12. CONTUL DVS. DE MONEDA ELECTRONICA

  12.1 Contul dvs. de moneda electronica este un cont de monedă electronică care vă permite să trimiteți și să primiți plăți electronice în conformitate cu Clauza 12.

  12.2 Contul dvs. de moneda electronica nu este o un cont de personal banking sau un cont de depozit și nu veți primi nicio dobândă pentru fondurile deținute în Contul de moneda electronica.

  12.3 În calitate de furnizor al Contului dvs. de moneda electronica, suntem autorizați de Autoritatea pentru Conduită Financiară în cadrul EMR (FRN: 900797) în calitate de instituție care operează cu moneda electronica, să emitem moneda electronica și să oferim servicii de plată.

  12.4 În calitate de instituție care operează cu moneda electronica, suntem obligați să ne asigurăm că fondurile clienților sunt „protejate” corespunzător. Aceasta înseamnă că fondurile primite de noi, care corespund monedei electronice, vor fi păstrate în unul sau mai multe conturi bancare separate, separat de fondurile proprii, în conformitate cu EMR. În cazul insolvenței noastre, aceste fonduri vor forma un fond de active separat de proprietatea noastră insolventă și un administrator va avea dreptul să vă ramburseze din acest fond sumele corespunzatoare ( aceasta distribuire având prioritate față de alți creditori ai nostri).

  12.5 Contul (conturile) dvs. de moneda electronica este exprimat în monedele selectate de dvs.

  13. UTILIZAREA CONTULUI DE MONEDA ELECTRONICA

  13.1 Vom credita toate fondurile, sau in numele de la terti, primite de la dvs. în Contul dvs. de moneda electronica.

  13.2 Contul dvs. de moneda electronica poate fi utilizat pentru:

  13.2.1 păstrarea de fonduri într-o monedă nominalizată de dvs. în Formularul de cerere;

  13.2.2 a efectua Transferuri (singure sau în combinație cu o Tranzacție);

  13.2.3 a efectua plăți în legătură cu una sau mai multe Tranzacții; și

  13.2.4 a efectua orice plată a Marjei în conformitate cu Clauza 19.

  13.3 Nu vă vom permite să efectuați niciun Transfer sau Plată din Contul dvs. de moneda electronica în cazul în care acest lucru ar determina un sold negativ al Contului dvs. de moneda electronica. Prin urmare, trebuie să vă asigurați că aveți suficiente fonduri, inclusiv în ceea ce privește Apelurile în marjă care pot fi făcute din timp în timp, în Contul dvs. înainte de a plasa un Ordin.

  13.4 Este posibil să aplicăm limite de cheltuieli pentru Contul dvs. de moneda electronica (de exemplu, suma maximă pentru Transferuri sau Tranzacții pe care le puteți face într-o zi sau expunerea maximă pe care o puteți avea față de o monedă) și vă vom informa dacă facem acest lucru.

  13.5 Nu impunem comisioane sau tarife pentru Serviciile noastre, cu excepția Transferurilor sau Tranzacțiilor în aceeași monedă, unde putem impune o taxă rezonabilă pe care o vom negocia cu dvs. Vă vom informa despre taxele noastre înainte de a accepta orice Tranzacții sau Transferuri.

  13.6 Cu toate acestea, alte părți ar putea impune taxe, tarife sau impozite. De exemplu, o bancă corespondentă implicată în procesarea taxei de Transfer vă percepe o taxă pentru a transmite fonduri către Contul beneficiarului.

  13.7 Cursurile de schimb pe care le folosim sunt cursuri de schimb variabile care se schimbă constant pe tot parcursul zilei (de exemplu, pentru a reflecta mișcările pe piețele valutare). Cursul de schimb aplicat plăților dvs. va apărea în extrasul dvs. Cu excepția cazului în care am convenit altfel cu dvs., cursul de schimb pe care îl vom aplica Transferurilor (inclusiv oricăror plăți viitoare datate) și Tranzacțiilor care se găsesc într-o altă monedă decât valoarea Contului dvs. de moneda electronica va fi cursul aplicabil în momentul prelucrării plății. Ne puteți contacta pentru a afla cursul care se va aplica prin contactarea Reprezentantului dvs. Ebury.

  13.8 Puteți plasa un Ordin din Contul dvs. de moneda electronica online, telefonic sau prin e-mail:

  13.8.1 Online: Trebuie să vă conectați la Sistemul online (utilizând parola și detaliile de conectare) și să urmați instrucțiunile pentru a trimite Ordinul.

  13.8.2 Telefon: Trebuie să sunați un Reprezentant Ebury și să specificați Ordinul dvs., împreună cu alte informații pe care le putem solicita în mod rezonabil.

  13.8.3 E-mail: Trebuie să ne trimiteți un e-mail și să detaliați Ordinul.

  13.9 În cazul în care confirmați un Ordin (și efectuați o plată conform Clauzei 18) într-o Zi nelucrătoare [sau după orele noastre de tranzacționare (pe care le vom pune la dispoziție pe site-ul nostru)], vom procesa Transferul dvs. în următoarea Zi lucrătoare.

  13.10 Vom trimite fondurile către Contul beneficiarului desemnat de dvs.

  13.11 În cazul în care Contul beneficiarului este în SEE și este în lire sterline (£), euro (€) sau altă valută SEE, furnizorul de cont (de exemplu, banca) va primi banii în termen de două zile lucrătoare după ce ne-ați solicitat să-i trimitem. În caz contrar, furnizorul de cont va primi banii în termen de patru zile lucrătoare după ce ne-ați solicitat să-i trimitem.

  13.12 În cazul în care furnizorul de cont se află în SEE și Contul beneficiarului este într-o monedă SEE, furnizorul de cont este obligat prin lege să pună banii în Contul beneficiarului de îndată ce îl primește. Practicile bancare pot varia în cazul în care trimiteți bani într-un cont într-o monedă non-SEE sau într-un cont în afara SEE – pentru mai multe informații cu privire la momentul în care o plată va fi creditată într-un astfel de cont, puteți întreba furnizorul Contului beneficiarului.

  13.13 Dacă un Transfer pe care ne-ați solicitat să-l realizăm în cadrul SEE nu ajunge în momentul în care ar trebui, ne puteți cere să contactăm furnizorul Contului beneficiarului și să îi cerem să-l trateze ca și cum ar fi fost realizat în orice moment.

  13.14 Furnizorul Contului beneficiarului poate aplica propriile taxe Transferului.

  13.15 În cazul în care efectuați o plată utilizând Contul dvs. de moneda electronica, valoarea plății va fi dedusă din soldul Contului dvs. de moneda electronica. Trebuie să vă asigurați că aveți suficiente fonduri în Contul dvs. de moneda electronica pentru a acoperi valoarea oricărei Tranzacții sau Transfer pe care doriți să îl (o) realizați utilizând Contul. Dacă nu aveți suficiente fonduri în Contul dvs. de moneda electronica, ne rezervăm dreptul de a amâna data de executare a Tranzacției sau a Transferului și putem impune o taxă pentru a acoperi costurile aferente acestei operațiuni.

  13.16 Vă vom pune la dispoziție prin Sistemul online informații cheie referitoare la toate tranzacțiile din Contul dvs. de moneda electronica și un istoric al tranzacțiilor în orice moment, iar aceste informații pot fi de asemenea descărcate ca un raport care poate fi stocat și reprodus într-o manieră neschimbată.

  13.17 Fiecare tranzacție realizată utilizând Contul de moneda electronica va primi un identificator de tranzacție unic, care va fi menționat în istoricul tranzacțiilor. Trebuie să citați acest identificator de tranzacție atunci când comunicați cu un Reprezentant Ebury despre o anumită tranzacție.

  13.18 Cu excepția cazului în care convenim altfel, vă vom oferi extrase în fiecare lună, gratuit, cu condiția să fi fost efectuate tranzacții de plată în cont în cursul lunii.

  13.19 Orice răscumpărare din Contul de moneda electronica se va face în contul bancar pe care ni l-ați notificat când v-ați înregistrat prima dată pentru a utiliza Serviciile noastre și puteți solicita o răscumpărare prin Sistemul online, cu excepția cazului în care decidem altceva.

  14. RĂSPUNDERE

  14.1 Execuția necorespunzătoare

  14.1.1 Dacă există o Tranzacție executată în mod incorect sau neexecutată din Contul de moneda electronica, vom restitui, fără întârziere nejustificată, suma plății și toate taxele pe care le-ați plătit ca urmare a celorlalte dispoziții din prezenta Clauză 14.

  14.1.2 Nu vom fi responsabili în cazul în care eroarea a fost cauzată de furnizorul de servicii de plată al expeditorului (pentru o plată în Contul de moneda electronica) sau de furnizorul de servicii de plată al Beneficiarului (pentru o plată din Contul de moneda electronica), cu excepția cazului în care suntem, de asemenea, furnizorul serviciilor de plată.

  14.1.3 În cazul în care o plată ajunge la persoana greșită sau este întârziată deoarece ne-ați dat detalii greșite, nu vom fi responsabili, dar vom depune eforturi rezonabile pentru a încerca să recuperăm suma. Putem percepe costuri rezonabile pentru a face acest lucru.

  15. PLĂTI NEAUTORIZATE

  15.1 Dacă se efectuează o plată din Contul de moneda electronica pe care nu ați autorizat-o, vă vom restitui fără întârziere nejustificată, suma plății și toate taxele pe care le-ați plătit ca urmare a celorlalte dispoziții din prezenta Clauză 14.

  15.2 Dacă putem demonstra că ați acționat în mod fraudulos, veți fi răspunzător pentru toate plățile din Contul de moneda electronica pe care nu le-am putut opri.

  15.3 Dacă vă putem demonstra că ați dat dovadă de neglijență gravă în menținerea în siguranță a numelui și a parolei de autentificare la Profilul dvs. sau a oricărui dispozitiv utilizat de dvs. pentru a accesa Serviciile noastre, veți fi răspunzător pentru plățile din Contul de moneda electronica, dar numai dacă plățile nu sunt în legătură cu un contract la distanță [așa cum este definit în regulamentul 77(5) PSR] și numai până când ne-ați informat că vreun dispozitiv sau detalii de conectare au fost pierdute, furate sau ar putea fi utilizate în mod abuziv.

  15.4 Trebuie să ne anunțați fără întârzieri nejustificate (utilizând detaliile de la Clauza 11.1) dacă luați cunoștință de Pierderea, furtul sau utilizarea abuzivă a detaliilor dvs. de conectare din Profil sau a oricărui dispozitiv pe care îl utilizați pentru a vă accesa Profilul.

  15.5 Nu vom furniza o rambursare conform Clauzelor 14.2.2 sau 14.2.3 dacă nu ne aduceți în atenție o tranzacție neautorizată sau executată incorect fără întârzieri nejustificate și în orice caz în termen de treisprezece (13) luni de la data Tranzacției sau a Transferului. Cu toate acestea, vom încerca să urmărim tranzacția pentru dvs. (dacă ne solicitați acest lucru) și vom impune o taxă rezonabilă pentru a acoperi costurile aferente.

  16. LIMITAREA UTILIZĂRII CONTULUI DUMNEAVOASTRĂ

  16.1 Putem suspenda Contul dvs. de moneda electronica sau să limităm funcționalitatea acestuia din motive rezonabile legate de securitatea Contului de moneda electronica sau a oricăreia dintre caracteristicile sale de securitate sau dacă bănuiți în mod rezonabil că a avut loc utilizarea Contului de moneda electronica în mod neautorizat sau fraudulos sau că oricare dintre caracteristicile sale de securitate au fost compromise.

  16.2 Vă vom notifica orice suspendare sau restricție și motivele suspendării sau restricționării în avans sau, în cazul în care nu putem face acest lucru, imediat după ce suspendarea sau restricționarea a fost impusă, cu excepția cazului în care acest lucru ar fi ilegal sau ar compromite interesele noastre rezonabile de securitate.

  16.3 Vom ridica suspendarea și/sau restricția cât mai curând posibil, după ce motivele suspendării și/sau restricționării au încetat să mai existe.

  16.4 Dacă bănuim sau realizăm că, Contul dvs. de moneda electronica poate face obiectul unor fraude sau amenințări de securitate, vă vom contacta utilizând datele de contact pe care le deținem pentru dvs.

  17. ÎNCHIDEREA CONTULUI DE MONEDA ELECTRONICA

  17.1 După terminarea prezentului Contract, dvs. sau noi vă putem închide Contul de moneda electronica după ce v-am plătit soldul rămas în Contul de moneda electronica în contul dvs. bancar desemnat.

  17.2 După ce Contul de moneda electronica este închis, vom plăti orice alte sume pe care vi le datorăm în contul dvs. bancar desemnat (dacă nu convenim altfel).

  PARTEA C: SERVICII DE SCHIMB VALUTAR

  Notă. Serviciile de schimb valutar descrise în prezenta Parte C nu constituie emisiune de monedă electronică și nici activitate de servicii de plată și, prin urmare, nu fac obiectul reglementării FCA în temeiul PSR/EMR.

  18. PLASAREA DE TRANZACȚII

  18.1 Cum se plasează și se confirmă o Tranzacție

  18.2 Puteți plasa un Ordin utilizând una din metodele descrise în Clauza 13.8 online, telefonic sau prin e-mail.

  18.3 După ce primim Ordinul dvs., vom confirma:

  18.3.1 valoarea Monedei de vânzare și a Monedei de cumpărare;

  18.3.2 cursul de schimb pe care intenționăm să îl aplicăm;

  18.3.3 orice Plată care trebuie efectuată în conformitate cu Clauza 18;

  18.3.4 orice Marjă plătibilă de dvs. în conformitate cu Clauza 19; și

  18.3.5 orice termeni suplimentari pe care intenționăm să îi aplicăm Tranzacției.

  18.4 La primirea unui Ordin, vă vom furniza o Confirmare de primire a tranzacției și o Confirmare a instrucțiunii de plată, pe care le putem furniza într-o singură comunicare.

  18.5 Trebuie să examinați cu atenție Confirmarea de primire a tranzacției și Confirmarea instrucțiunii de plată și să ne spuneți înainte de plată în cazul în care credeți că oricare dintre detalii este incorect. Dacă plasați un Ordin prin telefon sau prin e-mail, trebuie să ne informați în termen de o (1) oră de la primirea Confirmării de primire a tranzacției și Confirmării instrucțiunii de plată. Vă vom oferi cât mai curând o Confirmare de primire a tranzacției și/sau Confirmare a instrucțiunii de plată revizuită.

  18.6 Cu excepția Ordinelor limită (a se vedea Clauza 20 de mai jos), vom executa Tranzacția la primirea Plății.

  18.7 Nu puteți anula o Tranzacție pe care ați plasat-o la noi. Cu toate acestea, dacă nu am procesat încă Tranzacția:

  18.7.1 puteți corecta orice detaliu incorect al Contului beneficiarului (deși este posibil să percepem o taxă pentru acest lucru); sau

  18.7.2 putem, la discreția noastră, să vă permitem să anulați Tranzacția.

  18.8 Dacă vă permitem să anulați un Ordin:

  18.8.1 dacă am primit deja Suma de plată, o vom returna în contul de unde a venit. Cu toate acestea, dacă Monedele de vânzare și de cumpărare sunt diferite, vom converti Moneda de cumpărare înapoi în Moneda de vânzare utilizând un curs de schimb convenit în momentul anulării, ceea ce înseamnă că suma pe care v-o vom returna poate fi mai mare sau mai mică decât Suma de plată inițială;

  18.8.2 nu vom rambursa taxele pe care ni le-ați plătit; și

  18.8.3 este posibil să vă solicităm să plătiți o taxă suplimentară pe care o vom conveni cu dvs. în momentul acceptării anulării.

  19. SUSPENDAREA SAU ANULAREA TRANZACTIEI

  19.1 Putem respinge, suspenda, ignora sau anula o Tranzacție sau refuza să emitem o Confirmare a primirii tranzacției la propria discreție pentru oricare dintre următoarele motive:

  19.1.1 dacă (în opinia noastră rezonabilă) Ordinul este neclar;

  19.1.2 dacă (în opinia noastră rezonabilă) Ordinul nu a fost autorizat de o Parte autorizată;

  19.1.3 sunteți Insolvent;

  19.1.4 încălcați orice declarație sau garanție semnificativă sau încălcați altfel prezentul Contract;

  19.1.5 puteți încălca în alt mod Legea aplicabilă sau am putea face obiectul unei acțiuni din partea unei autorități de reglementare sau a unei alte autorități;

  19.1.6 Tranzacția poate fi legată de o activitate care încalcă Legea aplicabilă;

  19.1.7 nu ați efectuat Plata la scadență sau ați încălcat în alt mod acest Contract sau orice alt acord pe care îl aveți cu noi;

  19.1.8 nu ne furnizați suficiente informații pentru a ne permite să realizăm Tranzacția; și

  19.1.9 Tranzacția este în afara apetitului nostru pentru riscul criminalității financiare.

  19.2 Vă vom anunța motivul pentru refuzul, anularea sau întârzierea unei Tranzacții (în cazul în care legea ne permite) și, dacă este posibil, motivele pentru care am acționat astfel și modul în care puteți corecta orice erori factuale care au condus la acțiunea noastră.

  19.3 Dacă vom anula o Tranzacție după primirea Plății, vom restitui suma corespunzătoare și toate comisioanele aferente pe care le-am primit (mai puțin costurile noastre rezonabile) în contul din care au fost trimise.

  20. PLATA

  20.1 Trebuie să achitați Suma completă de plată către noi din Contul dvs. de moneda electronica la sau înainte de Data livrării. Dacă nu am primit Suma de plată până la Data livrării (sau orice schimbare convenită a Datei de livrare convenită în conformitate cu Clauza 19.7), putem:

  20.1.1 refuza să finalizăm Tranzacția; și/sau

  20.1.2 Închide tranzacția în conformitate cu Clauza 21.

  20.2 Neefectuarea Plății în conformitate cu această Clauză 18 va constitui o încălcare semnificativă a prezentului Contract.

  20.3 Fără a aduce atingere oricăror alte drepturi și căi de atac disponibile în conformitate cu Legile aplicabile, este posibil să percepem dobânzi pentru orice sume care ne sunt datorate în temeiul prezentului Contract, după ce acestea devin scadente și plătibile, de 4% pe an peste rata de bază a Băncii Angliei. Această dobândă se va acumula zilnic de la data scadenței până când vom primi plata integrală a sumei restante în fonduri disponibile.

  21. CONTRACTE FORWARD

  21.1 În cazul în care doriți să încheiați un Contract forward, vă putem solicita să efectuați o plată inițială a Marjei în termen de douăzeci și patru (24) de ore de la primirea Confirmării primirii tranzacției.

  21.2 Posibil, în cursul Contractului forward, să vă solicităm să ne plătiți o Marjă suplimentară (prin efectuarea unui Apel în marjă) pentru a menține valoarea relativă a Monedei de cumpărare.

  21.3 În cazul unui Apel în marjă, trebuie să plătiți o astfel de Marjă suplimentară în Contul nostru desemnat în termen de 24 de ore de la cererea noastră, din Contul de moneda electronica și/sau prin alte mijloace.

  21.4 Dacă nu satisfaceți Apelul în marjă, putem anula Contractul forward cu efect imediat sau o putem închide.

  21.5 Orice Marjă plătită de dvs. sau în numele dvs. ne va fi plătită pentru a asigura sau acoperi toate obligațiile dvs. prezente sau viitoare, actuale, contingente sau potențiale, față de noi în temeiul prezentului Contract sau în alt mod. Vom dobândi deplină proprietate asupra unei astfel de Marje și nu vom deține nicio Marjă în numele dvs. (indiferent dacă în calitate de fiduciari sau altfel) și putem să o tranzacționăm ca și când ar fi a noastră. În cazul insolvabilității noastre, vă veți clasifica drept creditor general al nostru în legătură cu o asemenea Marjă plătită nouă.

  21.6 Vom datora o sumă egală cu suma Marjei primite de noi, sub rezerva oricăror drepturi de compensare în temeiul Contractului sau al altor termeni din prezentul Contract sau conform legii generale. Vă vom plăti integral sau parțial orice sumă a Marjei datorată de dvs. (de exemplu, după finalizarea unei Tranzacții) în conformitate cu această clauză, în măsura în care considerăm, la discreția noastră, că suma Marjei pe care ne-ați transferat-o depășește suma cerută de noi pentru a ne asigura sau acoperi toate obligațiile prezente sau viitoare, actuale, contingente sau potențiale, față de noi, în temeiul prezentului Contract sau în alt mod.

  21.7 Vă putem cere să avansați (livrare în prealabil) Data livrării sau să extindeți (prelungire) Data livrării cu privire la întregul sau doar o parte a Contractului dvs. forward. Putem fi de acord cu o astfel de cerere în întregime la discreția noastră. Dacă suntem de acord, confirmați că putem ajusta Suma de plată pentru a reflecta noua Dată de livrare.

  22. ORDINE LIMITĂ

  22.1 Vom executa un Ordin limită când atingem cursul nominalizat de dvs. în intervalul de timp convenit.

  22.2 Dacă ultima zi a perioadei convenite este o Zi nelucrătoare, Ordinul limită va expira în următoarea Zi lucrătoare.

  22.3 Puteți să anulați oricând un Ordin limită (prin telefon sau prin e-mail), înainte ca să realizăm cursul de schimb convenit.

  22.4 După executarea cu succes a unui Ordin limită, vă vom furniza o Confirmare de primire a tranzacției care să precizeze detaliile Tranzacției.

  22.5 În timp ce vom încerca să obținem cursul de schimb convenit în perioada convenită, nu putem garanta că acest lucru va fi realizat.

  23. ÎNCHIDERE

  23.1 Putem închide o anumită Tranzacție sau toate Tranzacțiile curente pe care le aveți la noi, fără să vă anunțăm:

  23.1.1 dacă nu efectuați o Plată atunci când este datorată, inclusiv plata Marjei;

  23.1.2 dacă nu furnizați informațiile pe care le-am solicitat sau orice garanție/declarație pe care ne-ați dat-o este sau devine, în opinia noastră, inexactă, incorectă sau înșelătoare în mod semnificativ;

  23.1.3 în cazul decesului dvs. sau al Pierderii capacității de exercițiu;

  23.1.4 dacă luați anumite măsuri (sau vă abțineți să faceți ceva) care ne încalcă obligațiile legale sau de reglementare;

  23.1.5 dacă îndeplinirea obligațiilor noastre în temeiul prezentului Contract devine ilegală;

  23.1.6 dacă încălcați acest Contract sau orice acord cu Afiliat nostri;

  23.1.7 dacă reziliați acest Contract în conformitate cu Clauza 9; sau

  23.1.8 Tranzacția este în afara apetitului nostru pentru riscul criminalității financiare.

  23.2 Ne puteți solicita să Închidem o anumită Tranzacție sau Tranzacțiile curente, anunțându-ne în scris. Dacă vă permitem să Închideți:

  23.2.1 vom cumpăra înapoi moneda pe care am cumpărat-o pentru dvs. când ați inițiat Tranzacțiile la cursurile de piață predominante. În cazul în care valoarea Monedei de cumpărare s-a întărit, aceasta înseamnă că va apărea o Pierdere în cadrul Tranzacție și veți fi răspunzător față de noi pentru suma acestei Pierderi (precum și pentru orice costuri suportate de noi);

  23.2.2 nu vă vom plăti niciun profit care rezultă din Închidere;

  23.2.3 recunoașteți că valoarea oricărei Pierderi realizate în urma Închiderii unei Tranzacții este o datorie plătibilă de dvs. și sunteți de acord că putem deduce imediat suma totală a oricărei Pierderi (împreună cu orice costuri) din Contul dvs. de moneda electronica;

  23.2.4 dacă suma pe care dorim să o recuperăm depășește suma oricărei Marje sau fondurile disponibile în Contul dvs. de moneda electronica, trebuie să plătiți soldul în termen de șapte (7) zile de la notificarea de către noi a sumei totale datorate;

  23.2.5 este posibil să vă percepem dobânzi pentru orice sumă care rămâne plătibilă nouă după ce am Închis cu o rată de 4% pe an față de rata de bază a Băncii Angliei. Dobânda se va acumula, va fi calculată zilnic și va fi compusă lunar de la data la care plata a devenit scadentă până la data la care ați efectuat plata integrală; și

  23.2.6 vă vom trimite o declarație scrisă care va explica valoarea sumelor care ne-ar putea fi datorate și valoarea sumelor reținute de noi.

  PARTEA D: GENERALITĂȚI

  24. ALȚI TERMENI IMPORTANȚI

  24.1 Ebury Partners UK Limited este o societate înregistrată în Anglia și Țara Galilor (nr. de societate 07088713), cu sediul social la adresa: 100 Victoria Street, Londra, SW1E 5JL, care este autorizată în calitate de instituție care operează cu moneda electronica de către Autoritatea pentru Conduită Financiară, în temeiul Regulamentelor privind banii electronici din 2011 (FRN: 900797).

  24.2 Niciun termen expres al prezentului Contract (și nici orice termen implicit în temeiul său) nu este executoriu în temeiul Legii privind contractele (Drepturile terților) din 1999 sau altfel de către orice persoană care nu este parte la acesta.

  24.3 Putem fi de acord să comunicăm cu dvs. într-una sau mai multe limbi, în funcție de locația Reprezentantului Ebury care vă oferă serviciile. Limba de afaceri primară utilizată de Ebury este limba engleză și, dacă nu am convenit în mod expres altfel, comunicările de la dvs. către noi (în special anunțurile legale, corespondența și documentația) trebuie să fie în limba engleză.

  24.4 Putem asculta sau înregistra convorbirile telefonice cu dvs. (sau cu oricare dintre Părțile dvs. autorizate) pentru a:

  24.4.1 verifica dacă îndepliniți corect instrucțiunile și că ne respectăm obligațiile de reglementare;

  24.4.2 ajuta la detectarea sau prevenirea fraudei sau a altor infracțiuni; și

  24.4.3 îmbunătăți Serviciile noastre; și

  24.4.4 in masura permisa de lege, sa o foloseasca in procedurile legale.

  24.5 În cazul în care orice parte a prezentului Contract nu este acceptată sau este dovedită a fi inaplicabilă de o instanță sau de o autoritate de reglementare, restul acestuia va continua să se aplice.

  24.6 Putem alege să nu ne impunem drepturile noastre împotriva dvs. și să facem obligatoriu contractual acest lucru împotriva noastră, oferindu-vă o notificare care stipulează în mod expres că am ales să facem acest lucru în baza acestui termen al Contractului. În toate celelalte cazuri, dacă alegem să nu exercităm drepturi împotriva dvs., putem să le exercităm totuși ulterior.

  24.7 Putem:

  24.7.1 cesiona oricare sau toate drepturile noastre în temeiul prezentului Contract oricărei terțe părți; și

  24.7.2 transfera (prin novație sau în alt mod), toate sau oricare dintre obligațiile noastre în temeiul prezentului Contract oricărei persoane (un Cesionar), cu condiția că niciun transfer al obligațiilor noastre nu va fi în vigoare până când Cesionarul nu v-a confirmat în scris că este obligat de termenii acest Contract.

  24.8 În caz de insolvabilitate a noastră, va fi desemnat un agent de serviciu terț și, în măsura permisă de Legile aplicabile, va avea dreptul să administreze orice Transferuri, Tranzacții în curs (inclusiv prin efectuarea de Închideri) și să gestioneze orice Plăți achitate sau de achitat.

  24.9 Nu puteți transfera niciunul dintre drepturile sau obligațiile care vă revin în temeiul prezentului Contract.

  24.10 Legile țării în care aveți reședința vor decide cu privire la orice întrebări legale referitoare la acești Termeni și la relațiile noastre cu dvs. în legătură cu încheierea acestui Contract, de exemplu dacă locuiți în Romania, se vor aplica legile Romaniei.

  24.11 Instanțele din țara în care aveți reședința pot să trateze orice chestiuni legale legate de prezentul Contract.

  24.12 Clientul declara urmatoarele:

  24.12.1 ca a primit o copie a Contractului si a tuturor documentelor in legatura sau care impreuna acatuiesc contractul;

  24.12.2 adera la prevederile Contractului in nume propriu si nu in calitate de agent, reprezentant, mandatar sau reprezentant fiduciar al altei persoane;

  24.12.3 a decis sa adere la termenii prezentului Contract in mod independent, pe baza propriei analize, si, in cazul in care a avut nevoie, a apelat la specialisti alesi de el. Nu s-a bazat in decizia sa pe vreun punct de vedere comunicat oral sau in scris de catre Ebury;

  24.12.4 este capabil sa inteleaga si intelege, accepta si isi asuma continutul tuturor clauzelor si toate drepturile si obligatiile rezultand din incheierea prezentului Contract, precum si riscurile aferente;

  24.12.5 Pentru scopul articolului 1203 din Codul civil Roman, accepta in mod expres prevederile contractului si ci cu precadere, prevederile sectiunilor 6 (Raspunderea), 7 (Dreptul de compensare), 8 (Modificarea contractului), 9 (Incetarea contractului), 10 (Consecintele incetarii contractului), 14 (Raspundere), 15 (Limitarea utilizarii contului dumneavoastra), 17 (Plasarea de Tranzactii), 21 (Inchidere), 22 (Alti termeni importanti).

  Act adițional la Acordul: Ebury Partners UK Limited – Conturile Valutare Ebury

  Acești termeni de utilizare („Termenii”) reprezintă un act adițional la Acordul de cooperare Ebury incheiat intre dvs. și Ebury Partners UK Limited („noi”, „pe noi”, „al nostru”). Acești Termeni nu sunt nici separați, nici independenți de Acordul de cooperare Ebury și acest act adițional constituie un acord cadru care stabilește informații despre conturile valutare. Dacă ați încheiat deja acest Acord de cooperare, acesta vi se va aplica în continuare. Conturile valutare pot fi puse la dispoziție de Ebury sau de una dintre Băncile Partenere ale Ebury. În caz de conflict, termenii și condițiile Ebury vor avea prioritate. Orice termeni definiți pe care îi utilizăm mai jos sunt identici cu cei stabiliți în respectivul Acord de cooperare.

  CONTURILE VALUTARE

  Ebury puteti deține unul sau mai multe conturi valutare la noi, acesta constând dintr-un număr de cont și alte informații necesare pentru a accepta plățile într-o monedă dată. Aceste detalii despre cont reprezintă o adresă de rutare pentru Contul dvs. E-Money. Aceasta înseamnă că plățile trimise către aceste conturi valutare vor fi reconciliate cu soldul dvs. E-money cu Ebury.
  Fondurile primite prin conturile dvs. valutare vor fi tratate exact în același mod ca orice alte fonduri pe care le dețineți la noi (consultați Clauza 13 din Acordul de cooperare Ebury).
  Înainte de a vă pune la dispoziție conturile valutare, vă putem solicita informații suplimentare sau documentații pentru a vă conforma cu obligațiile noastre față de autoritățile de reglementare sau de altă natură, conform Legilor aplicabile. Trebuie să ne furnizați aceste informații solicitate într-o perioadă de timp rezonabilă.
  Vă revine responsabilitatea de a plăti toate impozitele și taxele aferente care vă pot fi solicitate la plată (în orice jurisdicție) ca urmare a faptului că primiți fonduri în conturile dvs. valutare. Dacă nu vă este clar care sunt obligațiile dvs., trebuie să solicitați consiliere independentă din partea unui profesionist în materie fiscală.

  RESTRICȚII PRIVIND UTILIZAREA CONTURILOR VALUTARE

  Eligibilitatea de a utiliza conturile valutare este supusă modificării și depinde de anumite restricții la nivel de țară și de legislația aplicabilă.

  FONDURILE DE INTRARE ALE TERȚILOR

  Puteți oferi tertilor detalii despre conturile dvs. valutare atribuite către terți, pentru ca aceștia să vă poată trimite fonduri într-o monedă dată. Trebuie reținut faptul că monedele acceptate sunt supuse modificării și pot face obiectul unor restricții ulterioare. Consultați un Reprezentant Ebury pentru a verifica dacă moneda pe care vă așteptați să o primiți este acceptată sau nu și vizitați site-ul web pentru informații suplimentare despre conturile dvs. valutare.

  Puteți să primiți plăți de la următorii terți dacă sunteți client persoana juridica:
  ● clienții dvs.;
  ● furnizori sau alți parteneri comerciali;
  ● sucursale ale companiei dvs. sau alte entități juridice din cadrul grupului dvs. de companii; și/sau
  ● în cazul în care comercializați bunuri online, piețele online aprobate sau portalurile de plăți (dacă nu sunteți sigur că piața pe care comercializați bunuri este aprobată, vă rugăm să luați legătura cu managerul dvs. de cont, care vă va putea ajuta).

  Puteți să primiți plăți de la următorii terți dacă sunteți client persoana fizica:
  ● rude și prieteni;
  ● angajatorul dvs;
  ● un alt terț supus aprobării din partea Ebury.

  Cu toate acestea, nu puteți utiliza Contul dvs. valutar:
  ● pentru a configura debite directe;
  ● pentru a primi plăți de la creditorii pe termen scurt.

  Pentru anumite încasări, este posibil să vă solicităm să furnizați informații suplimentare (în acord cu obligațiile dvs. conform Legilor aplicabile): de exemplu, este posibil să vă solicităm copii după facturile pentru una sau mai multe încasări.
  Este important ca dvs. sau terțul (după caz) să introduceți detaliile corecte despre Contul valutar când efectuați plata transferului de intrare. În momentul în care am primit fondurile vom emite valoarea corespunzătoare de Bani electronici pentru a credita Contul dvs. E-Money.
  Dacă dvs. sau un terț introduceți detalii incorecte despre Contul valutar în legătură cu plata, consecința este că nu vom primi fondurile și nu suntem responsabili pentru niciun fel de pierderi pe care le suportați.
  Dacă primiți fondurile într-o valută diferită de cea din detaliile despre Contul dvs. valutar, banca primitoare poate aplica un tarif de conversie valutară. Ebury nu va fi responsabilă pentru niciun fel de pierderi pe care le puteți suporta ca urmare a acestui schimb valutar.
  Dacă primiți fonduri într-o valută neacceptată, tranzacția poate fi respinsă și nu putem fi trași la răspundere în acest sens.

  ELIGIBILITATEA

  Puteți fi eligibili pentru un Cont valutar dacă:

  ● dețineți un Cont E-Money la noi; și
  ● nu întreprindeți niciun fel de „Activități excluse”, astfel cum sunt enumerate în Anexa 1.

  Ebury își rezervă dreptul de a refuza să vă pună la dispoziție conturile valutare.

  RETURURI ȘI RAMBURSĂRI

  Plățile efectuate în Contul dvs. valutar pot fi supus stornării, de exemplu dacă unul dintre clienții dvs. își exercită drepturile de anulare. Dacă primim o astfel de solicitare, putem deduce suma relevantă din Contul dvs. E-Money şi să o plătim din nou către plătitor sau către furnizorul de servicii de plăți al plătitorului.

  Plățile efectuate din străinătate de către dvs. sau de către un terț nu sunt eligibile pentru SCHEMA DE PLATĂ MAI RAPIDĂ. În cazul în care primim plăți din străinătate în conturi din Regatul Unit sau Marea Britanie, acestea vor fi returnate și creditate în contul din care au fost efectuate. Nu răspundem pentru costurile suportate în acest fel.

  SUSPENDAREA SAU ÎNCETAREA UTILIZĂRII CONTURILOR DVS. VALUTARE

  Dacă dvs. sau noi reziliem Acordul de cooperare, acești Termeni nu vi se mai aplică de la data la care Acordul de cooperare încetează să-și producă efectele.
  În caz contrar, putem suspenda sau rezilia Contul dvs. valutar fără preaviz dacă:

  ● încălcați oricare dintre acești Termeni (sau orice alt acord aferent), de exemplu, în cazul în care constatăm că desfășurați Activități excluse;
  ● ni se impune sau ni se solicită să procedăm astfel din partea oricărei instanțe de judecată competentă, autorități guvernamentale sau autorități de reglementare; sau
  ● avem cunoștințe despre sau suspectăm în mod rezonabil că încălcați Legile aplicabile (sau este posibil să cauzați încălcarea acestora de către Ebury), inclusiv pe cele referitoare la antifraudă sau împotriva spălării de bani/finanțarea actelor contrateroriste.

  De asemenea, putem, la discretia noastra rezonabila, să vă suspendăm conturile valutare (sau să restricționăm funcționalitatea acestora) în cazul în care considerăm că acestea au fost compromise sau avem alte preocupări referitoare la securitate. De exemplu, vă putem suspenda capacitatea de a accepta plățile în anumite valute.
  Când este posibil, vă vom transmite înștiințarea de suspendare. Vă vom transmite înștiințarea de suspendare sau restricționare și motivele privind o astfel de suspendare sau restricționare cât mai repede posibil, înainte de aplicarea suspendării sau a restricției sau imediat după aceea, cu excepția cazului în care înștiințarea dvs. ar fi ilegală sau ar compromite măsurile noastre de securitate.

  ANEXA 1

  ACTIVITĂȚI EXCLUSE
  Nu vom pune conturile valutare la dispoziția companiilor și nu acceptăm tranzacțiile care implică:
  ● Droguri ilegale și accesorii pentru droguri;
  ● Medicamente cu prescripție de la farmacii fără licență sau online;
  ● Loterii sau servicii de jocuri de noroc fără licență;
  ● Conținut pentru adulți;
  ● Documente falsificate;
  ● Produse și servicii care încalcă drepturile de autor / bunuri contrafăcute;
  ● Împrumuturi până la salariu și amanete; sau
  ● Criptomonede.
  ● Orice altă activitate care este considerată ilegală.

  Ebury Partners UK Ltd
  3rd Floor, 100 Victoria Street | Londra SW1E 5JL
  T +44 (0) 20 3872 6670
  info@ebury.com | ebury.com